VVS-energiuddannelsen (grundforløb)

Uddannelsen er til dig, der vil arbejde med blik, vand og varme i forskellige installationer og have mulighed for at vælge mange forskellige specialer inden for faget. Som VVS'er skal du være selvstændig, kunne planlægge dine opgaver, have styr på it og have god kvalitetssans. Du skal sætte pris på dit håndværk.

Det er også vigtigt, at du kan tale med mange forskellige mennesker og forstår at kommunikere og dele din viden om materialevalg og kvalitet. Det er særlig vigtigt for en VVS´er, da du laver mange forslag til løsninger af forskellige byggeopgaver.

Et godt valg for mig

Jeg kan godt lide kombinationen af teori og praksis. Jeg har blandt andet lært at forstå de forskellige energikilder, og hvilke materialer, der er billigst at bruge. Der er mange forskellige elementer i VVS-faget, som gør, at arbejdet sjældent bliver ensformigt.

Mads Grønlund, elev på VVS-uddannelsen

Meget arbejde udføres i værkstedet og indendørs hos kunden, men du skal også være indstillet på, at en del arbejde foregår på byggepladser i al slags vejr året rundt.

BÅDE I SKOLEN OG I VIRKSOMHEDEN 
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet

FAG
Du har fag som arbejdsmiljø, materialeforståelse, konstruktion, matematik, samfundsfag og tegning (Auto-cad). Du lærer om håndværket samt brug af værktøj og maskiner. Du skærer i gevind, lodder og svejser.

VVS energiuddannelsen

Som VVS'er er det vigtigt at kunne tale med mange forskellige mennesker, da du skal kunne lave forslag til forskellige løsninger på vidt forskellige byggeopgaver. Derfor skal du have lyst til at bruge og dele din viden om materialevalg, kvalitet og sætte en pris på dit håndværk. Som VVS'er kan du komme ud for at udføre arbejde på værksted, men det meste foregår på byggepladser eller ude hos kunderne - indendørs såvel som udendørs.

På Selandia kan du tage Grundforløb 1 og 2, mens resten af uddannelsen foregår på anden skole. 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Bygge- & Anlægsskolen

Prøv introduktionskursus på Bygge- & Anlægsskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet.
Du bliver blandt andet undervist i matematik, arbejdsmiljø, førstehjælp og brandbekæmpelse, byggeri og samfund samt digital tegning og tegningsforståelse.

Grundforløb 1
Her får du mulighed for at stifte bekendtskab med andre beslægtede fag og derved blive afklaret i forbindelse med dit fagvalg. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig. Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Du lærer noget om arbejdspladsen, samarbejde, kommunikation og dokumentation.

Grundforløb 2
Her starter din fagspecifikke uddannelse, du stifter bekendtskab med fagets processer og håndværket.

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:
• Forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med farlige stoffer
• Opstilling af rulle- og bukkestillads
• Førstehjælp på mellemniveau
• Elementær brandbekæmpelse

Hovedforløbet
Vekseluddannelsen starter her, du arbejder i praktik hos en mester og er på skoleophold hvor du lærer fagets teoretiske side.

Varighed

Uddannelsen varer
ca. 4 år og 3 - 9 måneder afhængig af startdato.

Specialer

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der passer til dine interesser og din praktikplads.

Du kan afslutte uddannelsen som:
1. VVS- og energispecialist
2. VVS og blikkenslager
3. Ventilationstekniker.
4. VVS installationstekniker.

EUX

Denne uddannelse kan tages med EUX.
Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. EUX er særligt for den målrettede, fagligt dygtige og energiske elev.

Læs mere om VVS-energispecialist med EUX

Hvad er EUX, og hvad kræver det?

Studiemiljø

Studiemiljøet er altafgørende for din trivsel, engagement og læring, og på uddannelsen har vi et godt studiemiljø:
• Det fysiske studiemiljø. Vi har god plads til alle i værkstederne/ lokalerne, og vi har faciliteter, der understøtter undervisningen.
• Det psykiske studiemiljø. Det er vigtigt for os, at du trives i og uden for undervisningen, og der er et godt socialt miljø omkring undervisningen
• De æstetiske rammer (omgivelserne er inspirerende).

Her er plads til alle, og her er rart at være. Både for dig, som er ambitiøs og vil gå talentvejen og dig, som er nysgerrig og gerne vil lære. Vi laver også projekter sammen med andre uddannelser på Selandia.

Vores undervisere står klar til at tage godt imod dig og sørger for, at du bliver mødt med høj faglig kompetence. De har nemlig både en teoretisk og praktisk baggrund, der giver dig den bedste læring og de bedste forudsætninger for at få det optimale ud af undervisningen.

Praktik

Uddannelsen til VVS-energi er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole.
Praktikforløbene varierer i længde fra 3 - 6 måneder.
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads.

Læs mere om praktikpladscentret her

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til grundforløbet i linket nederst.

Adgang til hovedforløb
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:
• Matematik på E-niveau
• Uddannelsesspecifikke fag
Disse fag gennemgår du i løbet af grundforløb 2.

Derudover er det også vigtigt, at du:
• Har lyst til at arbejde med IT og teknik
• Er god til matematik
• Har god fysik
• Har logisk sans og kan arbejde omhyggeligt og præcist
• Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
• Kan sætte dig ind i love og regler inden for området
• Kan læse og forstå arbejdsbeskrivelser og arbejdstegninger
• Kan udarbejde dokumentation i forbindelse med dit arbejde
• Som ventilationstekniker skal du være indstillet på at arbejde både udendørs og indendørs.
• Som rustfast industrimontør skal du kunne arbejde i højder

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Du kan som faglært VVS-energispecialist bestride job i byggebranchen og i flere tilfælde også i produktionsvirksomheder. Over alt hvor der er brug for faglig viden i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af bygningsinstallationer f.eks. i boligselskaber, forsikringsselskaber, forsvaret og andre private og offentlige virksomheder.

Videreuddannelse
Du kan videreuddanne dig til f.eks. ingeniør, arkitekt, byggetekniker, bygningskonstruktør, VVS tekniker og Autoriseret gas- og vandmester.

Du kan læse mere om videreuddannelse her

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Når du starter på grundforløbet skal du betale 450 kr. til diverse materialer, papir, kopier mm. og 600 kr. til dit personlige håndværktøj. Herudover skal du inden opstart anskaffe dig arbejdstøj og sikkerhedssko.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

optagelse.dk