Vejgodstransport

Chaufføruddannelsen er for dig, der gerne vil køre store køretøjer som lastbil, kranbil, skraldebil, flyttebil eller tankvogn. På skolen får du træning i at køre, og du får viden om, hvordan du efterser og passer store lastbiler - og ikke mindst sørger for, at godset kommer frem.

Uddan dig til chauffør på Selandia i Slagelse

Som chauffør skal du planlægge ruter og udfylde forskellige dokumenter, der skal bruges i forbindelse med kørslen. Der er mange regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i Danmark. Derfor lærer du også om de forskellige love, inden for transportområdet. En vigtig del af arbejdet går ud på at læsse og losse lastbilen med forskellige varer samt sørge for, at lasten er ordentligt fastgjort. Du kan afslutte uddannelsen som:

  • Lastbilchauffør, hvor du lærer at køre lastbil, sikre lasten og transportere godset efter de forskellige love og regler.
  • Chauffør med speciale, hvor du kan specialisere dig som flyttechauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør, godschauffør eller kranfører
  • Kørselsdisponent, hvor du blandt andet lærer at planlægge og stå for driften i et transportfirma.

Et godt valg for mig

”En god chauffør skal være høflig og imødekommende over for kunderne. Det handler også meget om at yde en god service.”

Mads Nielsen, elev på Transport og logistik

BÅDE PÅ VEJEN OG I KLASSELOKALET
Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktikforløb, hvor du kommer i lære i en virksomhed. På skolen lærer du at køre, efterse og vedligeholde lastbiler, kranbiler og tankvogne. Du har fag som kørsel, national og international transport, logistik og arbejdsmiljø. Du skal også have mere traditionelle fag som dansk, engelsk, naturfag, informationsteknologi, samfundsfag og arbejdsmiljø. Du lærer om EU-krav til køre- og hviletidsbestemmelser, og andre ting, der har med gods at gøre. Når du er færdig som chauffører, kan du få arbejde hos vognmænd og i private eller offentlige virksomheder.

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Transport- & Logistikskolen

Prøv introduktionskursus på Transport- & Logistikskolen

Uddannelsesforløb

På uddannelsen lærer du at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer.

Grundforløb 1
På Grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Du får både grundlæggende kompetencer og mere specifik viden inden for din fagretning. Du lærer også om de enkelte uddannelser, så du er rustet til at vælge efter Grundforløb 1.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 bliver mere fagspecifikt, hvor du vil arbejde helheds- og projektorienteret med almene og praktiske fag inden for lager og transport.

På Grundforløb 2 skal du erhverve dig et gaffeltruck certifikat. Du får også undervisning i førstehjælp og brand, samt dansk (niveau F) og naturfag (niveau F). Efter Grundforløb 2 skal du indgå en praktikaftale med en virksomhed.

Hovedforløb
På hovedforløbet veksler du mellem skole og praktik.
Du kan afslutte uddannelsen med forskellige specialer - se mere under punktet 'specialer'.

Varighed

Lastbilchauffør (trin 1): 1 år og 6 måneder (inklusiv grundforløbet)

Chauffør med speciale (trin 2): 1 år og 6 måneder

Kørselsdisponent (trin 3): 1 år.

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen på Selandia med et af følgende specialer:

Godschauffør (trin 2)
Som faglært godschauffør kan du udføre mange former for godstransport; f.eks. distributionskørsel, fragtmandskørsel, kørsel med containere eller eksportkørsel.
Du lærer at vedligeholde dit køretøj og kan udbedre mindre driftsfejl. Og så kan du selvfølgelig transportere gods på en sikker måde – både i forhold til dit gods, medtrafikanter og miljøet.

Tankbilchauffør (trin 2)
Her er det vigtigt, at du er omhyggelig, ansvarsfuld og sætter en ære i sikkerhed – når du kører med farligt gods. Derudover lærer du at vedligeholde dit køretøj og kan udbedre mindre driftsfejl.

Disponent (trin 3)
På uddannelsen lærer du at styre en virksomheds lager eller transportopgaver. Du lærer om kvalitetsstyring, økonomistyring, og hvordan du yder en god kundeservice. Desuden får du indsigt i, hvordan du udvikler rutiner og arbejdsgange på lageret.

Studiemiljø

Du vil komme ind i et innovativt og rummeligt lærings- og studiemiljø, som vurderes højt af vores elever og kursister.

I din uddannelse er der desuden lagt en studietur ind, som foregår på svendeprøveforløbet.

Praktik

Uddannelsen inden for vejgodstransportuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde.

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret via linket nederst.

Praktikophold i udlandet:
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet. Læs mere om praktik i udlandet herunder.

Selandias praktikcenter

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Læs mere om adgangskrav til uddannelsen via linket herunder.

Særlig for disponentuddannelsen
Alle, der har et svendebrev inden for vejgods (for eksempel godschauffør), bus- eller lagerområdet kan starte på disponentuddannelsen.
Du skal have en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed, for at blive optaget på uddannelsen.
Uddannelsen er tilrettelagt til erfarne, der kender branchen rigtig godt og som gerne vil arbejde med disponering eller ledelse.

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en real kompetence vurdering (RKV). Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter via linket herunder.Læs mere om adgangskrav her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Du kan arbejde som chauffør.

Videreuddannelse
Hvis du har gennemført uddannelsen på trin 1, kan du altid på et senere tidspunkt vende tilbage og tage de næste trin på uddannelsen.

Uddannelsen til disponent giver adgang til den korte videregående uddannelse som logistikøkonom, og til den videregående merkonomuddannelse i International Transport og Logistik

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Der er udgifter til sikkerhedssko og egnet arbejdstøj.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk