Kemiens anvendelse

Synes du, kemi er interessant? Og kunne du godt tænke dig at forske i kemiske sammenhænge eventuelt inden for fødevare- eller medicinalindustrien?

Synes du, kemi er interessant?

Er kemi kun skidt? Eller findes der også god kemi? Kan du godt lide at arbejde i laboratorier og undersøge, hvad der er skadeligt og godt for os og i hvilke doser? Og vil du gerne være med til at undgå, at flere mennesker bliver allergikere i fremtiden? Så er studieretningen Kemiens anvendelse måske noget for dig.

Kemi bruges i dag i mange industrier – lige fra medici­nal- til farve- og lakindustrien. Ja endda i beton. Derfor har mange af fremtidens arbejdspladser brug for moderne kemikere. Undervisningen vil derfor i høj grad være fokuseret omkring kemi og matematik og sammenhængen mel­lem disse. Du vil blive klogere på naturvidenskabelig teori, og lære at overføre den til praksis gennem forsøg, målinger og analyser.

Studieretningen er for dig, der drømmer om at blive kemiingeniør, læge, farmaceut eller arbejde med forskning i laboratorier.

Prøv det af i virkeligheden
Vi samarbejder med flere industrier og virksom­heder, så du vil komme til at tage udgangspunkt i problemstillinger fra den virkelige verden og afprøve den teori og de redskaber, du lærer på skolen.

Det kan du blive
Med en eksamen i Kemiens anvendelse kan du vælge at læse videre til blandt andet kemiingeniør. Her vil du komme til at arbejde med kemiske processer og fremstilling af kemiske produkter. Du vil ofte arbejde i et laboratorium. Der indgår kemiske processer i mange industrier, og du kan derfor komme til at arbejde inden for mange forskellige industrier – for eksempel medicinal- eller fødevareindustrien. Vælger du at arbejde som kemiingeniør inden for fødevareindustrien, kan du vælge at forske i berigelse af fødevarer – det vil sige - mad med tilskud af vitaminer eller mineraler. Eller måske bliver du den førende forsker inden for GMO og gensplejsede afgrøder og kan fortælle præcis, hvilken indflydelse disse har på kroppen.

Om uddannelsen

Studieretningsfag

Kemi A – Matematik A

Obligatoriske fag

Dansk A – Teknikfag A – Teknologi B – Idéhistorie B – Engelsk B – Fysik B – Samfundsfag C – Biologi C – Kommunikation/IT C

Valgfag

Engelsk A – Samfundsfag B – Astronomi C – Kulturforståelse C – Finansiering C – Idræt C – Markedskommunikation C – Multimedier C – Musik C – Psykologi C

Ansøgning og optagelse

Hvis du gerne vil gå på Kemiens anvendelse, skal du søge om at blive optaget via www.optagelse.dk.

Tilmeld dig her