SU

Hjælp til dig, der ønsker SU (Statens Uddannelsesstøtte).

Du kan få økonomisk hjælp, mens du uddanner dig.

For at være berettiget til SU, skal du

 • være over 18 år, og over 20 år for at få udeboende SU
 • gå på en uddannelse, der er godkendt til SU
 • være dansk statsborger. Udenlandske statsborger har mulighed for at få SU, hvis de opfylder nogle særlige betingelser.
 • være studieaktiv. Der er forskellige regler for studieaktivitet, alt efter om du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Derudover må du ikke:

 • modtage anden offentlig støtte til dine leveomkostninger 
 • tjene for meget ved siden af din SU. Hvis du tjener mere end dit fribeløb, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage. 

Sådan søger SU 
Du søger om SU på www.su.dk Her kan du også læse mere om reglerne for SU. SU-styrelsen udbetaler din SU en gang om måneden og SU-beløbets størrelse afhænger af, hvilken uddannelse du tager, hvor du bor (ude- eller hjemmeboende), og hvor gammel du er. Du kan læse meget mere om SKAT og SU, SU-lån og se satserne her

Før du søger SU

Du skal være opmærksom på, at det tager ca. 2 – 3 uger - fra du søger SU til din SU-ansøgning er godkendt hos SU-styrelsen. Inden du søger, er der lidt forskellige ting, som du skal have styr på:

 • Du skal have et gyldigt NEM-ID. Du kan bestille dit NEM-ID på www.nem-id.nu eller ved at henvende dig på dit lokale borger-servicecenter
 • Du skal have en nem-konto i dit pengeinstitut
 • Du skal være optaget på en uddannelse på Selandia. Du kan tidligst søge SU en måned inden, at du starter på uddannelsen
 • være fyldt 18 år. Du kan tidligst få SU kvartalet efter, du fylder 18 år
 • oprette en E-boks på www.e-boks.dk

Hvis du skifter uddannelsesretning undervejs i din uddannelse, skal du søge om SU igen. Du skal være opmærksom på, at alle meddelelser om din SU bliver sendt til din e-boks. Hvis du har spørgsmål vedrørende SU, er du velkommen til at kontakte studievejlederne på ZBC Selandia på tlf.: 7242 2510. 

 

Tekniske grundforløb

Gitte Christensen
gich@sceu.dk
3193 5603
man+tors+fre: Bredahlsgade 1B
tir+ons: Valbyvej 69C 

HG og erhvervsgymnasiet:

Mette Petersen
metp@sceu.dk
3193 5606
Willemoesvej 4

 

MERE INFORMATION:

SU som udeboende

Studielån