Studiemiljø og udland

Studieture, fester, sport, musik, elevråd og fokus på udlandet er også en del af livet på HHX Handelsgymnasiet.

Her kan du læse om HHX Handelsgymnasiets fysiske rammer og de mange sociale og internationale aktiviteter, som du har mulighed for at deltage i.

De fysiske rammer

HHX Handelsgymnasiet og  HTX Teknisk Gymnasium har fælles adresse. Der er nye og tidssvarende lokaler og fællesarealer. Skolen har et studieområde med computere, printere og bibliotek. Skolen har også en kantine, som er åben om formiddagen til og med frokostpausen. Der er adgang til trådløst netværk på hele gymnasiet.

Lyse omgivelser og god plads til fordybelse og samarbejde.

Sociale aktiviteter

Nedenfor kan du læse om HHX Handelsgymnasiets sociale aktiviteter:

  • Fester og fredagscafé
  • Sportslige aktiviteter
  • Musikalske aktiviteter
  • Gameraften
  • Lektiecafé
  • Elevråd

Fester og fredagscafé

I løbet af året afholdes forskellige fester på skolen. Festerne arrangeres af Festudvalget og foregår i Jane Morten Salen med masser af musik og dans.

Umiddelbart efter skolestart er der introfest for de nye 1. g-elever. Desuden er der julegallafest, forårsfest og selvfølgelig dimissionsfest, som kronen på tre års værk.

Der er fredagscafé cirka én gang om måneden. Her er alle elever velkomne til en aften med musik, stemning og livlig snak. Fredagscaféen er som regel meget velbesøgt og giver en god start på weekenden.

Sportslige aktiviteter

Skolen deltager hvert år i både håndbold- og fodboldturneringer. Og ultimo august holder vi en "sportsdag" med et stort socialt islæt for alle elever og lærere.

Kamp til stregen - og opbakning ved sidelinien.

Musikalske aktiviteter

Du kan dyrke dine interesser for sang, musik og teater ved at være med på Gymnasiernes musical eller koncerthold i fritiden. Tidligere år har eleverne opført "Grease" og "All Shook Up". Musik kan også vælges som valgfag.

Musik på hhx og htx, Slagelse

Gameraften

Elevrådet har flere gange arrangeret en computerspilaften/nat aka Gameraften. Knap 100 elever har siddet med hver deres computer og dystet indtil den lyse morgen. Det er planen, at Gameraften bliver en fast tradition.

Lektiehjælp

Vi tilbyder individuel lektiehjælp til de elever, som er indstillede på at bruge ekstra tid på at dygtiggøre sig. Interesserede elever skal kontakte deres studievejleder.

Elevråd

HHX Handelsgymnasiet og HTX Teknisk Gymnasium har et fælles elevråd. Elevrådet er valgt af eleverne og består af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse.

Elevrådet spiller en meget vigtig rolle på gymnasierne, da de er med til at præge skolens dagligdag, studiemiljø, udvikling og fremtid.

Internationale aktiviteter

Studietur

Nedenfor kan du læse om HHX Handelsgymnasiets internationale aktiviteter. For eksempel:

  • Studieture
  • Sproglige konkurrencer
  • Internationale studiekonferencer
  • Praktik i udlandet

Virksomheder efterspørger medarbejdere, der er i stand til at begå sig i en globaliseret verden. Det er ikke nok at kunne tale flere forskellige sprog. Du skal også kunne forstå, (for)handle med og acceptere fremmede kulturer og forskelligheder.

På HHX Handelsgymnasiet gør vi vores bedste for at give dig redskaberne til at imødekomme disse krav fra erhvervslivet og de videregående uddannelser. Sprogfagene ruster dig til at kunne kommunikere på forskellige fremmedsprog. Faget "International økonomi" giver dig en bedre forståelse for den samfundsøkonomiske udvikling, og faget "Kulturforståelse" giver dig større indblik i fremmede kulturer og en bedre forståelse for ”det fremmede”.

Men teoretisk viden er ikke nok. Du skal også træne dine færdigheder i praksis. Det kan du blandt andet gøre ved at deltage i nogle af de forskellige tiltag og aktiviteter, som gymnasierne tilbyder:

Studieture

Rejser giver indblik i kultur og sprog.

Hvert efterår tager alle 2.g klasser på studietur. Studieturene har altid et fagligt indhold, og klasserne besøger eksempelvis ambassader, virksomheder og andre gymnasier. Det er en unik mulighed for at afprøve eller undersøge nogle af de temaer/emner, som du har beskæftiget dig med i undervisningen.

Tidligere klasser har blandt andet været i Istanbul, Madrid, Rom, Paris, Barcelona, Bristol, Brighton og Malaga.

Enkelte studieretninger har også udlandsrejser i 1.g og 3.g.

Gæstelærere/foredrag

Gymnasierne har løbende besøg af udenlandske oplægsholdere og foredragsholdere, der maler et nuanceret billede af aktuelle begivenheder. Vi har blandt andet haft besøg af udlandskorrespondenter og professorer i kulturforståelse.

Hhx har jævnligt gæsteforelæsere.

EU oversættelseskonkurrence

Hvert år afholder Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (GD for Oversættelse) en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Vi deltager også i denne konkurrence. Det er en enestående chance for at prøve kræfter med ”translatør” og oversættelseskunsten, hvor alle elever på samme dag og samme tid oversætter samme tekst men på flere forskellige sprogkombinationer. Alle besvarelser bliver bedømt af dygtige, kvalificerede EU-tolke, og vinderen fra hvert land kommer på besøg i Kommissionen i Bruxelles. Læs mere …. Hver skole kan kun deltage hvert andet år og det år, hvor vi ikke deltager i den europæiske konkurrence, afholder vi en intern konkurrence med samme regler. Der dystes om at blive Årets Oversætter på gymnasierne.

Bliv Europaparlamentariker for en dag

Måske gemmer der sig en kommende politiker i dig? Eller måske har du altid drømt om at stå på en talerstol og argumentere for dine holdninger til for eksempel gensplejset mad eller dyrevelfærd? Så er dette program måske lige noget for dig. Hvert år drager 18 elever og 2 lærere på en tre-dags tur til Strasbourg, Frankrig. Her besøger de Europaparlamentet og diskuterer og debatterer politik med andre gymnasieelever fra hele EU.
Det er en fantastisk måde at få et indblik i andre landes kultur og måder at ”lære” på. Det er gratis for elever at deltage.

EU parlamentet i Strasbourg

Nordic Study Abroad Conference

Elever med ambitioner om at læse i udlandet har mulighed for sammen med lærere at deltage i den største studiekonference i Norden. Programmet er spækket med en lang række af internationale anerkendte talere fra universiteter, politiske organisationer, NGO’er, virksomheder og så videre. Har du lyst til at læse i udlandet efter studentereksamen eller på en videregående uddannelse, er det en gylden mulighed for at skabe et godt netværk og møde andre ligesindede.

Praktik i udlandet efter studentereksamen (PIU)

Gennem et landsdækkende samarbejde mellem danske handelsskoler tilbyder Selandia elever fra 3. g på Merkantilt Gymnasium muligheden for et års praktikophold i en tysk eller engelsk virksomhed efter afsluttet eksamen. Vores dygtige projektkoordinator Henny Rønne hjælper med at skrive gode ansøgninger, tager med på ansættelsessamtalerejse og holder snor i dig under opholdet og sikrer, at det bliver en god oplevelse. Se en PIU-video og læs mere om PIU her og her.

Mere internationalisering?

Har du lyst til et endnu større internationalt indblik, kan du vælge en af de internationale studieretninger på HHX Handelsgymnasiet, hvor du blandt andet kommer på hele tre studieture. Du har også mulighed for at prøve kræfter med den anerkendte IETLS test, som er adgangsgivende til flere internationale uddannelser og kurser. Læs mere om vores to internationale studieretninger "Internationale sprogstudier" og "Internationale Studier".

 

Mere om undervisningen på HHX Handelsgymnasiet

Undervisningens tilrettelæggelse

Gymnasierne på Selandia lægger vægt på at have et så godt studiemiljø som muligt. Derfor vil du opleve mange forskellige undervisningsformer. Undervisningen vil være en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde, tværfagligt samarbejde og projektperioder. På gymnasierne har du et halvt års grundforløb og derefter 2 ½ års studieretningsforløb. I grundforløbet det første halve år vil du kunne afprøve undervisningsforløb og temaer inden for flere studieretninger, så du bedre kan træffe det endelige valg af studieretning i december. I studieretningsforløbet de efterfølgende 2 ½ år vil du blandt andet opleve tema- og projektarbejde og kunne deltage i studierejser og ekskursioner.

Oplægsholder fra erhvervslivet på besøg.

Fagsamarbejde og fagudbud

Hvor det er hensigtsmæssigt, arbejdes der på tværs af HHX Handelsgymnasiet og HTX Teknisk Gymnasium i fælles projekter og projektforløb af kortere eller længere varighed. Udbud af visse relevante valgfag sker på tværs af de to uddannelser. Der samarbejdes med Young Enterprise-hold, ligesom der er hold, der arbejder med Børsens Gazellespil. Alt sammen for at understrege det erhvervsrelaterede og innovative i undervisningen.

Skolens medarbejdere

Alle undervisere på Handelsgymnasiet har en kandidatgrad og har indenfor de første år af deres ansættelse gennemført pædagogikum. For at optimere medarbejderressourcerne anvendes lærerne på tværs af afdelingerne, hvor det er hensigtsmæssigt. Dog har lærerne deres primære tilknytning enten til Handelsgymnasiet eller Teknisk Gymnasium. Dette for at understrege og fastholde de to uddannelsers kultur og særpræg. Underviserne er organiseret i faggrupper og teams. Det er et strategisk mål for gymnasierne, at teamene bliver så selvstyrende som muligt. Teamene arbejder frem mod en kultur, hvor der foregår videndeling og samarbejde for at ensarte grundlaget for undervisningen så meget som muligt - herunder at underviserne i teamet bliver hinandens sparringspartnere og coaches.