Personvognsmekaniker

Uddannelsen er til dig, der gerne vil arbejde med teknik og elektronik på moderne køretøjer, både benzin- og dieseldrevne. Du bliver ekspert i at reparere og lave serviceeftersyn på personbiler. Du finder fejl, reparerer og justerer motorer, bremser, koblinger og styretøj på personbiler og varevogne.

Som mekaniker arbejder du med fejlfinding, reparation og justering af personbiler. På skolen lærer du at reparere fejl på motorer, bremser og styretøj, ligesom du lærer at vedligeholde de mange autodele, som er på bilen. Som mekaniker skal du også vejlede kunder om sikkerhed og kvalitet i forbindelse med reparationer og servicearbejde.

Et godt valg for dig

For at blive en god mekaniker skal du have hænderne skruet rigtigt på, og du skal brænde for autofaget. Det er en fordel, hvis du har interesse for teknik, motor og elektronik.

Finn Jensen, værkstedschef hos Gustav Kjerulff A/S

BÅDE I VÆRKSTEDET OG I KLASSELOKALET 
Mekanikeruddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. På skolen har du nogle dage undervisning i værkstedet og andre dage i klasselokalet. Du arbejder projektorienteret, hvor du lærer teorien ved at bruge den i praksis på skolens værksted.

FAG 
På mekanikeruddannelsen får du undervisning i fag om benzin- og dieselmotorer, styretøj, bremser, elektriske systemer og transmission. Herudover skal du også have fag som matematik, fysik, dansk og engelsk (E-niveau) førstehjælp og brand,

 

Du kan også tage uddannelsen med EUX. Læs om uddannelsen til personvognsmekaniker med EUX

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Autoskolen

Prøv introduktionskursus på Autoskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen til personvognsmekaniker giver en grundlæggende viden om at finde fejl og reparere eller udskifte dele på biler, der er gået i stykker eller har fået skader. Du lærer om alle typer biler med en totalvægt under 3.500 kg, både personbiler og varevogne, og du lærer at justere fejl på motorer, styretøj, bremser, koblinger og det elektriske anlæg som fx klimaanlæg.

Du kan uddanne dig til personvognsmontør eller personvognsmekaniker.

Grundforløb 1
På grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
På grundforløb 1 får du både grundlæggende kompetencer og mere specifik viden inden for din fagretning. Du lærer også om de enkelte uddannelser, så du er rustet til at vælge efter grundforløb 1.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 bliver mere fagspecifikt, hvor du vil arbejde helheds- og projektorienteret med almene og praktiske fag i 20 uger.
Efter Grundforløb 2 skal du indgå en praktikaftale med en virksomhed.

Hovedforløb
På hovedforløbet veksler du mellem skole og praktik. Du kan afslutte som personvognsmontør og som personvognsmekaniker.
Som personvognsmontør lærer du at tilrettelægge og gennemføre arbejdet i forbindelse med eftersyn og simpel fejlfinding på benzin- og dieselmotorer. Du lærer også at reparere og udskifte nedslidte og defekte dele.
Som personvognsmekaniker lærer du også om forskellige former for automatik og elektronik. Du lærer om de elektriske systemer og får et grundigt kendskab til de forskellige typer af motorer, bremser, gearkasser, klimaanlæg osv. Du lærer endvidere om alternative typer af brændstof samt om bilens sikkerhedsmæssige udstyr.

Varighed

Personvognsmontør (trin 1): 2 år og 6 måneder
Personvognsmekaniker (trin 1 og 2): 4 år og 6 måneder

Specialer

Der findes ingen specialer på uddannelsen til personvognsmekaniker.

EUX

Denne uddannelse kan tages med EUX

Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. EUX er særligt for den målrettede, fagligt dygtige og energiske elev.

Læs mere om personvognsmekaniker med EUX

Hvad er EUX, og hvad kræver det?

Studiemiljø

Du vil komme ind i et innovativt og rummeligt lærings- og studiemiljø, som vurderes højt af vores elever og kursister.

Praktik

Uddannelsen inden for personvognsmekaniker er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde.

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads.

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik i praktikcentret på Selandia. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads.Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.
På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikophold i udlandet
Hvis du drømmer om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet. Læs mere via linket herunder.

Selandias praktikcenter

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen via linket nederst i denne boks.

Adgangskrav til uddannelsen

Voksenuddannelse (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.
Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs om adgangskrav her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Du arbejder typisk på et bilværksted eller kan vælge at starte dit eget værksted som selvstændig.

Videreuddannelse
Hvis du har gennemført uddannelsen på trin 1 kan du altid på et senere tidspunkt vende tilbage og tage de næste trin på uddannelsen.

Du kan blandt andet videreuddanne dig til produktionsteknolog, autoteknolog, eksport og teknologi og driftsteknolog offshore.

Hvis du tager denne uddannelse med EUX, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr
Du skal selv sørge for arbejdsbeklædning på grundforløb 1 og 2.
Du skal have en computer, tablet eller lignende, som du kan skrive dine opgaver på.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk