Optagelse

Sådan søger du optagelse på HTX Teknisk Gymnasium

Hvis du gerne vil gå på HTX Teknisk Gymnasium, skal du søge om at blive optaget via www.optagelse.dk. Her skal du også angive, hvilken studieretning du er interesseret i.

Krav

Du kan blive optaget på HTX Teknisk Gymnasium, hvis du som minimum opfylder følgende betingelser:

 • Du har afsluttet 9. klasse.
 • Du har bestået Folkeskolens Afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i:
  - dansk
  - engelsk
  - matematik
  - tysk eller fransk
  - fysik/kemi
  - biologi
  - geografi.

Uddannelsesplan

Hvis din grundskole ikke har indstillet dig til en optagelsesprøve, kan du regne med at blive optaget.

Hvis din skole har indstillet dig til en optagelsesprøve, er det denne prøve, der afgør, om du bliver optaget. Optagelsesprøven finder sted i april måned. Du kan se en beskrivelse af optagelsesprøverne her.

Betingelser for oprettelse af studieretninger og valgfag

Der skal være et tilstrækkeligt antal elever tilmeldt de enkelte studieretninger og valgfag for at de kan blive oprettet.

Tilmeld dig din uddannelse på www.optagelse.dk.