Murer

Mureruddannelsen er for dig, der vil bygge og vedligeholde huse af mursten. Du får masser af frisk luft, så du skal have lyst til at arbejde i det fri. Du lærer om de forskellige slags mursten og fliser, og hvordan de holdes sammen med mørtel og lægges i lim.

Uddan dig til murer på Selandia i Slagelse

En vigtig del af arbejdet går ud på at læse en arbejdstegning og bygge et hus nøjagtigt efter tegningen. Som murer lærer du også at støbe sokkel og gulv, arbejde med tagsten, pudse facader og opsætte fliser på vægge eller gulve. Mursten kan sættes sammen i bestemte mønstre, så muren bliver pæn og holdbar.

Et godt valg for mig

Jeg elsker at være aktiv og bruge mine hænder. Som murer bygger vi huse og forskellige ting, som kommer til at eksistere i flere hundrede år. Jeg nyder at se resultatet af det arbejde, som jeg bruger tid og energi på.

Mathias Kristensen, elev på mureruddannelsen

Der er bygget med mursten i Danmark i over 1000 år, og mureruddannelsen er en af de ældste håndværksuddannelser. Det er en meget alsidig uddannelse med stolte faglige traditioner og sans for kvalitet. En murer arbejder ofte med tunge løft og går på stilladser, alt arbejde foregår på en byggeplads - indendørs såvel som udendørs, og i al slags vejr året rundt, så det er vigtigt, at du har en god fysik.

BÅDE I SKOLEN OG I VIRKSOMHEDEN 
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet.

FAG
Du får undervisning i murerteknik, fliseteknik, digitalt byggeri, systemstillads, matematik, arbejdsmiljø, førstehjælp og brandbekæmpelse, byggeri og samfund samt tegning (Auto-cad).

Uddannelsen som murer

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Bygge- & Anlægsskolen

Prøv introduktionskursus på Bygge- & Anlægsskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet.
Du bliver blandt andet undervist i matematik, arbejdsmiljø, førstehjælp og brandbekæmpelse, byggeri og samfund samt digital tegning og tegningsforståelse.

Grundforløb 1
Her får du mulighed for at stifte bekendtskab med andre beslægtede fag og derved blive afklaret i forbindelse med dit fagvalg. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Du lærer noget om arbejdspladsen, samarbejde, kommunikation og dokumentation.

Grundforløb 2
Her starter din fagspecifikke uddannelse, du stifter bekendtskab med fagets processer og håndværket.

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:
• Opstilling af rulle- og bukkestillads
• Arbejde med kold asfalt
• Arbejde med gnistproducerende værktøj
• Førstehjælp på mellemniveau
• Elementær brandbekæmpelse

Hovedforløbet
Vekseluddannelsen starter her, du arbejder i praktik hos en mester og er på skoleophold, hvor du lærer fagets teoretiske side.

Varighed

Uddannelsen tager
ca. 3 år og 6 - 11 måneder, afhængig af startdato.

Specialer

Du kan vælge mellem 5 forskellige specialer:
1. Murerspecialefag
2. Flisespecialefag
3. Energispecialefag
4. Restaurering og renoveringsspecialefag
5. Tagspecialefag.

Du afslutter uddannelsen med det speciale, der passer til dine interesser og din praktikplads.

EUX

Denne uddannelse kan tages med EUX.
Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. EUX er særligt for den målrettede, fagligt dygtige og energiske elev.

Læs mere om mureruddannelsen med EUX her

Hvad er EUX, og hvad kræver det?

Studiemiljø

På Bygge- og anlægsskolen har vi innovative og rummelige lærings- og studiemiljøer hvor:

• Vi har god plads til alle i værkstederne/ lokalerne, og vi har faciliteter, der understøtter undervisningen.
• Det er vigtigt for os, at du trives i og uden for undervisningen, og der er et godt socialt miljø omkring undervisningen.
• De æstetiske rammer (omgivelserne er inspirerende).

Her er plads til alle, og her er rart at være. Både for dig, som er ambitiøs og vil gå talentvejen og dig, som er nysgerrig og gerne vil lære. Vi laver også projekter sammen med andre uddannelser på Selandia.

Vores undervisere står klar til at tage godt imod dig og sørger for, at du bliver mødt med høj faglig kompetence. De har nemlig både en teoretisk og praktisk baggrund, der giver dig den bedste læring og de bedste forudsætninger for at få det optimale ud af undervisningen.

Praktik

Uddannelsen til murer er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole.
Praktikforløbene varierer i længde fra 3 - 6 måneder.
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads (se link nederst).

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.

Læs om praktikcenteret her

Adgangskrav

Læs om adgangskravene til grundforløbet i linket nederst.

Adgang til hovedforløb
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:
• Matematik på F-niveau
• Teknologi på F-niveau
• Uddannelsesspecifikke fag
Disse fag gennemgår du i løbet af grundforløb 2.

Derudover er det også vigtigt at du:
• Har god fysik
• Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder
• Har rumlig forståelse og sans for formgivning
• Er indstillet på at arbejde udendørs
• Kan arbejde i højder
• Har fokus på kvalitet og detaljer
• Kan arbejde i et arbejdssjak og samarbejde med andre faggrupper
• Kender fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde
• Er indstillet på at bruge it-værktøjer

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her (klik på "25 eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Du kan som faglært murer bestride job i byggebranchen og i flere tilfælde også i produktionsvirksomheder. Over alt hvor der er brug for faglig viden i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af bygninger f.eks. i boligselskaber, forsikringsselskaber, forsvaret og andre private og offentlige virksomheder.

Videreuddannelse
Du kan videreuddanne dig til f.eks. byggetekniker, bygningskonstruktør, energiteknolog og kort- og landmålingstekniker.

Du kan læse mere om videreuddannelse her

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Når du starter på grundforløbet skal du betale 450 kr. til diverse materialer, papir, kopier m.m. og 600 kr. til dit personlige håndværktøj. Herudover skal du inden opstart anskaffe dig arbejdstøj og sikkerhedssko.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

optagelse.dk