Lager og terminal

Uddannelsen er til dig, der gerne vil arbejde med transport, lagerstyring og distribution af gods og varer. Og måske går du med en drøm om at blive lagerchef?

Tag lager- og terminaluddannelsen på Selandia i Slagelse

På lager- og terminaluddannelsen lærer du om moderne lagerstyring. Du får et solidt kendskab til de it-systemer, der bruges til at registrere lagerbeholdningen. Og du lærer at modtage ordre, finde varen frem og måske pakke den om, til videre transport.

Alt afhængig af din specialisering lærer du om økonomistyring på et lager, om transportteknologier eller om arbejdsmiljø og forhandlingsteknik. Du kan både afslutte uddannelsen som:

  • Lagermedhjælper
  • Lageroperatør med speciale i lager og transport
  • Lageroperatør med speciale i lager og logistik
  • Lager- og terminaldisponent

Et godt valg for dig

Med en Transport og Logistik-uddannelse bliver du en aktiv medspiller i transporterhvervet.

Jens Ole Larsen, direktør hos Slagelse Transportcenter A/S

BÅDE PÅ LAGERET OG I KLASSELOKALET
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen erhverver du certifikat til gaffeltruck og kørekort til personbil, og du lærer alt om, hvad det vil sige at arbejde i en godsterminal, i en lagervirksomhed eller på en fragtcentral.

FAG
På skolen får du undervisning i fag som køreuddannelse, lagerøkonomi, kundebetjening og edb-lagerstyring. Du skal også have fag som dansk, naturfag, informationsteknologi, fremmedsprog og samfundsfag.

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Transport- & Logistikskolen

Prøv introduktionskursus på Transport- & Logistikskolen

Uddannelsesforløb

Lageruddannelsen giver en grundlæggende viden om transport, opbevaring og videre fordeling af varer. Du lærer at modtage en ordre, finde varen frem og måske pakke den om til videre transport. IT-systemer bruger du til at holde styr på, hvad der er på lageret, og hvor det opbevares.

Grundforløb 1
På grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Du får både grundlæggende kompetencer og mere specifik viden inden for din fagretning. Du lærer også om de enkelte uddannelser, så du er rustet til at vælge efter Grundforløb 1.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Du får styr på, hvordan du modtager og udleverer varer. Og selvfølgelig skal du lære at køre gaffeltruck.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 bliver mere fagspecifikt, hvor du vil arbejde helheds- og projektorienteret med almene og praktiske fag inden for lager og transport.

På Grundforløb 2 skal du erhverve dig et gaffeltruck certifikat. Du får også undervisning i førstehjælp og brand, samt dansk (niveau F) og naturfag (niveau F). Efter Grundforløb 2 skal du indgå en praktikaftale med en virksomhed.

Hovedforløb
På hovedforløbet veksler du mellem skole og praktik.
Du kan afslutte uddannelsen som:

• Lagermedhjælper (trin 1)
• Lageroperatør med speciale (trin 2)
• Lager- og terminaldisponent (trin 3).
Læs mere om de enkelte specialer under punktet ”specialer” længere nede på siden.

Varighed

Lagermedhjælper (trin 1): 1 år og 6 måneder (inklusiv grundforløbet)
Lageroperatør - lager og logistik (trin 2): 1 år og 6 måneder
Lageroperatør - lager og transport (trin 2): 1 år og 6 måneder
Lager- og terminaldisponent (trin 3): 1 år

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen på Selandia med et af følgende specialer:

Lagermedhjælper
På uddannelsen lærer du om arbejdet på et lager. Du lærer, hvordan du modtager, registrerer og udleverer varer. For at holde styr på varerne, lærer du om IT-systemer.

Lageroperatør - lager og logistik
Her lærer du om effektivt at styre et lager og logistikken bag – både med hensyn til indkøb, lagerbeholdning og distribution af varer.
Du skal også have styr på almindelige arbejdsopgaver på lageret, og hvordan du for eksempel bruger værktøjer til emballering og forsendelse af varer.
Dit arbejde vil typisk foregå på fragtcentraler, godsterminaler og centrallagre.
På uddannelsen lærer du også om de internationale regler for transport af gods, du lærer at køre varevogn under 3500 kg. og hvordan du registrerer varer på lageret i et edb-system og anvender udstyr til stregkoder m.m..


Lageroperatør - lager og transport
Her lærer du om de arbejdsopgaver, der er tilknyttet et lager - hvordan du for eksempel bruger værktøjer til emballering og at sende varer. Og hvordan du registrerer varer på lageret i et edb-system og anvender udstyr til stregkoder m.m.
Du lærer også om mange af de opgaver, som er tilknyttet chaufførjobbet, og du får kørekort til lastbil kategori C.

Lager- og terminaldisponent
Her er du den ansvarlige for den daglige drift og styring på lageret. Du lærer om kvalitetsstyring, god kundeservice, udvikling af rutiner og arbejdsgange på lageret og styring af økonomien.

Studiemiljø

Du vil komme ind i et innovativt og rummeligt lærings- og studiemiljø, som vurderes højt af vores elever og kursister.
I din uddannelse er der desuden lagt en studietur ind, som foregår på svendeprøveforløbet.

Praktik

Uddannelsen inden for lager og terminaluddannelsen er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde.

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet.

Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret via linket nederst

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.

Praktikophold i udlandet:
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet. Læs mere om praktik i udlandet via linket herunder.

Selandias praktikcenter

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen ved at klikke på linket nederst i denne boks.

Særlig for disponentuddannelsen
Alle, der har et svendebrev inden for vejgods (for eksempel godschauffør), bus- eller lagerområdet kan starte på disponentuddannelsen.
Du skal have en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed, for at blive optaget på uddannelsen.
Uddannelsen er tilrettelagt til erfarne, der kende branchen rigtig godt og som gerne vil arbejde med disponering eller ledelse.

Adgangskrav til uddannelsen

Voksenuddannelse (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en real kompetence vurdering (RKV). Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter via linket herunder.

Læs om adgangskrav her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Som lagerarbejder arbejder du i godsterminaler, engrosvirksomheder, store og mellemstore virksomheder, stormagasiner og supermarkeder.

Videreuddannelse
Hvis du har gennemført uddannelsen på trin 1 kan du altid på et senere tidspunkt vende tilbage og tage de næste trin på uddannelsen.

Uddannelsen til disponent giver adgang til den korte videregående uddannelse som logistikøkonom og til den videregående merkonomuddannelse i International Transport og Logistik

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Der er udgifter til sikkerhedssko og egnet arbejdstøj.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk