Kontoruddannelsen med specialer (EUX)

Med en kontoruddannelse har du kontakt med kunder eller borgere - både mundtligt og skriftligt. På uddannelsen får du grundlæggende viden om de forskellige opgaver på et kontor. Fra IT og administration til kommunikation og formidling.

Tag kontoruddannelsen med specialer på Handelsskolen på Selandia

På skolen får du indsigt i administration, økonomi, fakturering og bogholderi, tekstbehandling, regneark, databaser m.m, og du bruger IT til en stor del af dit arbejde. Du lærer også om service og kontakt med kunder, og styrker din kommunikation og formidling. Hvordan smiler man for eksempel gennem telefonen?

Derfor skal du vælge EUX

Det er benhårdt at tage en EUX-uddannelse og det er en uddannelse for de ambitiøse og dygtige, men det betaler sig, og giver mange muligheder i fremtiden.

Kit Christiansen, EUX-elev

 

PRAKTIK OG SKOLE
Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold. På skolen undervises du i fag som it, administration, kommunikation, service, økonomi, regnskab, markedsføring og lovgivning. Du har også fag, der passer specielt til det område, du vælger.

Kontoruddannelsen skal tages med EUX. På den studiekompetencegivende del af EUX har du fag på gymnasialt niveau.

Ved Selandia kan du afslutte din kontoruddannelse med et af følgende specialer:

- Administration
- Offentlig administration
 

​Læs om disse specialer i boksen nederst under punktet: "Specialer”.

Du afslutter uddannelsen med en fagprøve og modtager et fagprøvebevis. Har du valgt uddannelsen med EUX, får du også et EUX-bevis.
 

 


Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Handelsskolen

Prøv introduktionskursus på Handelsskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen giver dig grundlæggende færdigheder indenfor administration, projektarbejde og økonomi.

Grundforløb 1 og 2
Grundforløbet giver dig de grundlæggende færdigheder indenfor kontorarbejde. Igennem praksisnære og helhedsorienteret forløb vil du få kompetencer, der gør dig klar til hovedforløbet, hvad end du vil arbejde i det private erhvervsliv eller inden for det offentlige system. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Hovedforløb
I hovedforløbet kan du fordybe dig mere på netop det område, der interesserer dig. Du kan blive kontorassistent med profil i administration og offentlig administration. Profilen administration er målrettet det private erhvervsliv, hvor du blandt andet kan komme til at kommunikere med hele verdenen, Profilen offentlig administration er målrettet de offentlige myndigheder, herunder blandt andet politiet og militæret.
På hovedforløbet vil du få grundlæggende viden og kompetencer inden for blandt andet kommunikation, herunder digital kommunikation, lovgivning og økonomi. Herudover vil du også lære om innovation, psykologi og samarbejde, samt virksomhedskultur.

Læs mere om forløbet her

Varighed

Kommer du direkte fra 9/10 klasse vil du gå på grundforløbet i et år. Bagefter vil du gå i gang med et studierettet år. Her vil du modtage undervisning der giver dig de samme kvalifikationer som en HF. Efter det studierettet år kan du vælge at gå i gang med hovedforløbet, hvor du i sidste ende vil modtage dit fagbrev. Du kan også vælge at gå i gang med en videreuddannelse efter det studierettet år.

Specialer

På Handelsskolen har vi to hovedforløb, Administration og Offentlig Administration.

Administration
Administrationsspecialet er kontoruddannelsens brede og almene speciale, der er attraktiv for mange typer af brancher og elevprofiler. Du lærer at indgå i virksomhedens administrative funktioner og undervises indenfor hovedområderne, kommunikation, optimering af administrative arbejdsprocesser og projekt administration.

Offentlig administration
Specialet offentlig administration er specialet der henvender sig til kontorelever indenfor det offentlige, herunder kommune, region og stat. Du lærer at indgå i virksomhedens administrative funktioner og undervises indenfor hovedområderne, kommunikation og formidling, lovgivning og myndighedsudøvelse, politisk styring og økonomi, innovation, kvalitet og samarbejde.

EUX

Denne uddannelsen kan kun tages med EUX.
Med EUX Business får du et fagbrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Du kan også vælge at stige af EUX business efter 2 år og søge ind på en videregående uddannelse. EUX er særligt for den målrettede, fagligt dygtige og energiske elev.

Læs mere om forløbet på EUX her

Praktik

Kontoruddannelsen med specialer er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Efter endt grundforløb (2 års varighed) vil du komme på hovedforløbet. Her vil du modtage ca. 15 ugers undervisning på to år. Den resterende tid vil du være på dit praktiksted.

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret lidt længere nede på siden.

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selvom du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.
På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.

Praktikcenteret

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Læs mere om adgangskravene til uddannelsen i linket nederst.

For at få adgang til det studierettede år, skal du have gennemført følgende fag:
- Samfundsfag på C-niveau
- Dansk på C-niveau
- Engelsk på C-niveau
- Matematik på C-niveau
- Erhvervsøkonomi på C-niveau
- Afsætning på C-niveau
- Informationsteknologi på C-niveau
- Organisation på C-niveau
Herudover skal du have bestået grundforløbsprøven.

Når du har gennemført det studiekompetencegivende forløb, vil du være klar til enten at tage hovedforløbet eller søge ind på en videregående uddannelse.

Læs mere om adgangskravene til uddannelsen her

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

En erhvervsuddannelse med EUX giver adgang til videregående uddannelser – på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Ønsker du ikke at læse videre har du samtidig dit svendebrev/fagbrev, så du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet og arbejde inden for dit fag. Nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse.

Job
Er du til en foranderlig hverdag som er fyldt med administrative udfordringer, hvor detaljen kan gøre forskellen, kan denne uddannelse være noget for dig. Du vil være en essentiel brik i virksomheden, og du vil få et stort formidlingsansvar. Hvis du går med en leder i maven, vil du også få mulighed for at videreuddanne dig og avancere i rækkerne. Uddannelsens muligheder favner bredt, alt fra kontorassistent i et enkeltmandsfirma til arbejde på regioner, politiet, folketinget, militæret og domstolene mv.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 10.000 kr. og 14.000 kr. om måneden. Er du over 25 år, vil lønnen være cirka 18.000 kr.

Udgifter til udstyr og andet
Du skal medbringe en bærbar computer til undervisningen. Har du ikke det, kan du leje en på skolen. Herudover vil der være mindre udgifter til kopier og evt. enkelte bøger.
Vi arrangerer også studieture, som er frivillige. Skolen bidrager til udgifterne omkring dette, men der vil også være en egenbetaling.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk