Jobrettet uddannelse for ledige

Pr. 1. marts 2017 er der ændrede regler i forhold til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Er du ledig, og modtager du dagpenge, skal du kontakte din A-kasse for at undersøge, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og inden for hvilken periode.
Hvis du ikke har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte dit jobcenter.

 

Som forsikret ledig (dagpengemodtager), har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i fem uger. Du kan deltage i de kurser, der står på den landsdækkende positivliste, du skal blot holde dig inden for samme erhvervsgruppe.

De stjernemarkede kurser er inden for brancher, hvor der er særligt behov for arbejdskraft (fx bygge/anlæg), og her kan du deltage fra første ledighedsdag.

Du kan hente den totale oversigt her.

Er du startet på uddannelsen i din opsigelsesperiode, kan du fortsætte som ledig.  Men kun hvis uddannelsen står på den landsdækkende positivliste, og du opfylder kravene i forhold til faglært, ufaglært eller faglært med en kort videregående uddannelse.

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse her: 6 ugers jobrettet uddannelse

 

Kom godt videre

Hvis du vil hurtigt i gang med kurserne på positivlisten og ikke har været til samtale i Jobcentret, skal du bede om en samtale i Jobcentret. De skal vejlede dig om valg af uddannelse fra den positivliste.

Du kan søge om seks ugers jobrettet uddannelse via Jobnet efter 1. juli 2017 eller blanket AR-237-ansoegning-om-6-ugers. Vil du bruge AR237, skal den udfyldes af den eller de skoler, der udbyder kurserne/pakken. Blanketten finder du også under tilmelding/reservation af kurset (sagsbehandler).

Derefter Din A-kasse skal godkende at du har ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Er du under 25 år, skal du have gennemført kurserne inden for 6 månder - Er du over 25 år, skal du have gennemført kurserne inden for 9 måneder.

 

Find dine 6 ugers jobrettet uddannelse

Du kan som nævnt kombinere kurser inden for samme erhvervsgruppe fra positivlisten, og tilmeldingen til kurserne kan ske løbende. Kurserne kan vare op til seks uger i alt (dvs. 30 kursusdage).

 

Regionale positivlister

Ud over de landsdækkende lister har de regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejdet positivlister over kurser, som dagpengemodtagere kan tilbydes inden for den regionale uddannelsespulje i de respektive RAR-områder.

Du finder listen gældende for Sjælland her.