Industritekniker med EUX

Uddannelsen er til dig, der har lyst til metal og avancerede maskiner. Du vil gerne konstruere og se resultater opstå gennem stor nøjagtighed, faglig viden og god programmering. Hvis du samtidig vil udfordres lidt ekstra og have kompetencer, der også giver dig adgang til videregående uddannelser, kan du tage denne uddannelse med EUX.

En industritekniker arbejder med maskiner, der kan dreje, bore og fræse i blandt andet metal. På skolen lærer du, hvordan maskinerne kan lave tandhjul, lejer og meget mere. En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere maskiner, da de fleste maskiner styres af computere.

BÅDE I VÆRKSTEDET OG I KLASSELOKALET
Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed. På skolen vil du nogle dage have undervisning i værkstedet og andre dage i klasselokalet. I praktikperioderne lærer du alt om håndværket og de arbejdsfunktioner, der hører til arbejdet som industritekniker.

FAG
På uddannelsen har du fag som maskin-bearbejdning, fræsning og drejning, men også mere teknologiske fag som programmering af computerstyrede maskiner (cnc) og produktudvikling. Du skal også have naturfag og materiale- og bearbejdningsforståelse. 

EUX
Hvis du tager uddannelsen med EUX, får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som ved en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Uddannelsens forløb er på mange områder ens med uddannelsen uden EUX – men med EUX har du flere fag på et højere niveau. EUX er lige noget for dig, hvis du er målrettet, fagligt dygtig og energisk.

Se beskrivelsen af industritekniker-uddannelsen uden EUX her: Industritekniker

  


 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Teknik- & Metalskolen

Prøv introduktionskursus på Teknik- & Metalskolen

Uddannelsesforløb

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om industrimaskiner, og du lærer, hvordan du installerer og reparerer de forskellige typer maskiner. Maskinerne findes i store industrivirksomheder og kan være alt fra motorerne i skibe, stor kraner og computerstyrede produktionsanlæg i metal- og plastindustrien.

Uddannelsen består af en kombination af skoleperioder og praktik. Uddannelsen har et grundforløb 1 på 20 uger, grundforløb 2 på 20 uger, hovedforløb, praktik og en svendeprøve..

I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet. Undervisningen foregår med løsning af projekter, hvor du får lov at prøve alle de muligheder, som faget byder på.

I løbet af din uddannelse har du fag som svejsning og fræsning. Du har også mere teknologiske fag som programmering af computerstyrede maskiner (cnc) og produktudvikling.

EUX delen består af en række boglige fag, som du tager på gymnasialt niveau sideløbende med den håndværksmæssige del.

Du kan afslutte som industriassistent eller industritekniker med speciale i maskin eller produktion.

Grundforløb 1
For at komme i gang med uddannelsen skal du først gennemføre et grundforløb. I løbet af grundforløbets 1. del får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte i. Du skal først beslutte dig endeligt efter ½ år på grundforløbet. Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Du har både erhvervsfag, grundfag (dansk E eller dansk C) og valgfag.
Erhvervsfagene er generelle fag som arbejdspladskultur, samfund og sundhed og praktikpladssøgning, men du har også fag, som er særlige for uddannelserne i din fagretning. Det er fx faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og samarbejde og metodelære. Valgfag kan være ekstra grundfag som matematik, samfundsfag eller engelsk.

Grundforløb 2
På Grundforløb 2 har du fag, som i 20 uger retter sig direkte mod din uddannelse. På grundforløbet har du fokus på maskiner, der er manuelt styrede. Så du lærer de grundlæggende principper omkring, hvordan man bearbejder metal – herunder udformning, beregninger og målsætninger. De manuelle maskiner kan for eksempel være søjleboremaskiner, fræsere og drejebænke.

Du afslutter grundforløbet med en prøve, og du får et grundforløbsbevis. Du opnår også kompetencer i førstehjælp, brandbekæmpelse og arbejdsmiljø ved svejsning.

Hovedforløb
Her kommer den datastyrede bearbejdning ind – Afhængig af, hvilket speciale du har valgt, får du undervisning i fag som datastyret bearbejdning, montage og opretning af maskinkomponenter, plc-styring samt CAD-teknik. Du skal også have fag som materiale- og bearbejdningsforståelse.

Varighed

Uddannelsens varighed er:
Grundforløb 1: 20 uger
Grundforløb 2: 20 uger
Hovedforløb: 4 år

For unge over 25 år kan uddannelsens varighed afkortes – afhængig af tidligere erfaring og uddannelse.

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen med et af følgende specialer:

• Industriassistent: 2 år (trin 1)
Uddannelsen som industriassistent er første trin på industriteknikeruddannelsen. Du fremstiller maskindele ud fra din viden med at arbejde med dreje-, fræse- og boremaskiner. Du lærer både at arbejde manuelt og med maskiner og værktøjer, der er CNC-styrede.

• Industritekniker-maskin: 4 år (trin 1+2)
Her lærer du at arbejde med avancerede CNC styrede værktøjer og maskiner – det kræver præcisionsarbejde. Du arbejder med materialer som plast, komposit, stål og metaller.

• Industritekniker-produktion: 5 år og 6 måneder (trin 1+2+3)
Dette er uddannelsen med det højeste trin på industriteknikeruddannelsen. Du lærer at tilrettelægge, opstille og vedligeholde et arbejds- og produktionsforløb. Teknisk arbejder du blandt andet med CIM-koncept, herunder CAD/CAM-systemer. Det er også din opgave at sikre en god procedure for kvalitetskontrol – både når det gælder produkter, maskiner og arbejdsprocesser.

Studiemiljø

Studiemiljøet er altafgørende for din trivsel, engagement og læring, og på elektrikeruddannelsen har vi et godt studiemiljø:
• Det fysiske studiemiljø. Vi har god plads til alle i værkstederne/ lokalerne, og vi har faciliteter, der understøtter undervisningen.
• Det psykiske studiemiljø. Det er vigtigt for os, at du trives i og uden for undervisningen, og der er et godt socialt miljø omkring undervisningen
• De æstetiske rammer (omgivelserne er inspirerende).

Her er plads til alle, og her er rart at være. Både for dig, som er ambitiøs og vil gå talentvejen og dig, som er nysgerrig og gerne vil lære. Vi laver også projekter sammen med andre uddannelser på Selandia.

Vores undervisere står klar til at tage godt imod dig og sørger for, at du bliver mødt med høj faglig kompetence. De har nemlig både en teoretisk og praktisk baggrund, der giver dig den bedste læring og de bedste forudsætninger for at få det optimale ud af undervisningen.

Praktik

Uddannelsen som industritekniker med EUX er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelig uddannelsesaftale med praktikstedet.
Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret nederst i denne boks.

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik i praktikcentret på Selandia. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.
På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.
Læs mere om praktik i udlandet herunder:

Praktik i udlandet

Praktikcenteret

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen nederst i denne boks.

Adgang til hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du have bestået følgende fag, som du gennemgår i løbet af grundforløb 2:
- Dansk på C-niveau
- Matematik på C-niveau
- Engelsk på C-niveau
- Fysik på C-niveau

Efterfølgende fortsætter du med disse på et højere niveau sammen med nogle valgfag, der giver dig den profil, du gerne vil have. Som EUX Industritekniker har du f.eks. mulighed for at tage matematik på A-niveau som valgfag, hvis du ønsker at forsætte direkte på universitetet som ingeniør.

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne EUV

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her – erhvervsuddannelse med EUX (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Der er gode jobmuligheder som industritekniker. Du vil typisk arbejde i en moderne virksomhed, som bruger den nyeste teknologi. Afhængig af, hvilket speciale du har valgt, vil du blive ansat i plastindustrien, på maskinfabrikker, skibsværfter, metalfabrikker eller metalindustrien. Arbejder du med cnc-drejere og cnc-fræsere, kan du blive ansat inden for jern- og metalindustrien eller på for eksempel autoværksteder.

Som uddannet industritekniker har du mange jobmuligheder, fx
- Cnc-operatør
- Industrimekaniker
- Maskinarbejder
Offshorearbejder
- Plastmekaniker

Videreuddannelse
En erhvervsuddannelse med EUX giver adgang til videregående uddannelser – på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Ønsker du ikke at læse videre har du samtidig dit svendebrev, så du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet og arbejde inden for dit fag.
Nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse.
Du kan blandt andet videreuddanne dig til maskinmester, produktionsteknolog, energiteknolog og driftsteknolog.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Når du starter på grundforløb 2 skal du inden opstart anskaffe dig arbejdstøj og sikkerhedssko.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk