Handelsuddannelsen med EUX (grundforløb)

Med en handelsuddannelse arbejder du med handel i mange sammenhænge. Gennem uddannelsen får du grundlæggende viden om den handel, der foregår mellem virksomheder. Du lærer at arbejde som mellemhandler mellem den virksomhed, du er ansat i og dens kunder og leverandører. Med en EUX uddannelse vil du også være et oplagt til lederstillinger.

Handelsuddannelse med EUX på Handelsskolen på Selandia

Gennem uddannelsen lærer du at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder. Du undervises også i kunsten at sælge over telefonen og om at kommunikere på skrift og i tale. 

Herudover er et centralt emne ved EUX uddannelsen ledelse. Du vil få ledelseskompetencer og du vil føle dig bedre i stand til at påtage dig et større ansvar.

Ved en EUX uddannelse vil du generelt få en dybere viden indenfor handelsverdenen ligesom du også vil få flere kompetencer, så du vil føle dig endnu mere rustet til at begynde din karriere.

Når du tager handelsuddannelsen med EUX, vil du på den studiekompetencegivende del af EUX få fag på gymnasialt niveau.

Du afslutter uddannelsen med en fagprøve og modtager et fagprøvebevis. Derudover får du også et EUX-bevis, som kan give dig store muligheder for videreuddannelse på enten et erhvervsakademi eller på universitetet.

Praktik og skole
Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold. På skolen har du fag som salg, salgsplanlægning, indkøb, logistik, vare- og produktkendskab - afhængigt af dit speciale. Du har også fag om forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde.

Du kan afslutte din uddannelse med et af følgende specialer:

  • Handelsassistent med speciale i salg
  • Indkøbsassistent
  • Logistikassistent

Se mere om disse i boksen nederst under punktet: ”Specialer”.

På Selandia kan du tage Grundforløb 1 og 2, mens resten af uddannelsen foregår på anden skole. 

Du kan også vælge at tage denne uddannelse uden EUX: Læs mere her om Handelsuddannelsen med specialer

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Handelsskolen

Prøv introduktionskursus på Handelsskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen består af et grundforløb, som varer 20-40 uger, et studierettet år og evt. et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Grundforløb 1
På grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer i alt 20 uger. Her har du fag, som retter sig direkte mod din uddannelse. På skolen har du både teoretiske fag og praktiske opgaver – så du lærer teorien ved at bruge den i praksis.

På det studierettede år vil du yderligere lære fag på gymnasielle niveauer. Her vil du både lære ud fra en praksisnær tilgang, men teoretisk viden vil fylde mere.

Hovedforløbet
Vekseluddannelsen starter her, du arbejder i praktik hos en virksomhed og er på skoleophold, hvor du lærer fagets teoretiske side.

Varighed

Kommer du direkte fra 9/10 klasse, skal du gå på grundforløbet i to år, hvoraf det ene er det studierettede år. Herefter starter du på hovedforløbet. Hovedforløbets længde varierer fra uddannelse til uddannelse, men vil som udgangspunkt vare ca. 2 år.

Specialer

Uddannelsen kan tages med flere specialer.

Handelsassistent med specialet salg
Du lærer om kundeadfærd og forskellige måder at sælge på. Du lærer også forhandlingsteknik, hvordan du planlægger et salg og tilrettelægge markedsanalyser. Du kan vælge retning inden for: Auto, VVS, stål, træ- og byggematerialer, værktøj og værktøjsmaskiner, landbrugsmaskiner, tekstil og el.

Indkøbsassistent
Du lærer om indkøb. Fra processen starter hos leverandøren, til varen leveres hos kunden. Du lærer om import, eksport, internationale betalingsmåder og markederne i ind- og udland.

Logistikassistent
Du lærer, hvad det koster at sende og oplagre varer og at tilrettelægge vareforsendelser til flere kunder på en praktisk måde.

EUX

Med EUX Business får du et fagbrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen dig adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Du kan også vælge at stige af EUX Business efter 2 år, og søge ind på en videregående uddannelse.

Praktik

Uddannelsen som salgsassistent med eller uden profil er en vekseluddannelse. Grundforløbet vil være på skolen, og hovedforløbet veksler mellem dit daglige arbejde i en virksomhed og ophold på skole (6 til 8 uger på 2 år).
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en elevplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at få en elevplads (se link nederst).

Skolepraktik
Det er desværre ikke muligt at komme i skolepraktik, hvis du vælger en Handelsuddannelse med EUX

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Læs mere om adgangskravene til uddannelsen i linket nederst.

For at få adgang til uddannelsen skal du have bestået dansk og matematik i folkeskolen.

For at få adgang til det studierettede år, skal du have gennemført følgende fag:
- Samfundsfag på C-niveau
- Dansk på C-niveau
- Engelsk på C-niveau
- Matematik på C-niveau
- Erhvervsøkonomi på C-niveau
- Afsætning på C-niveau
- Informationsteknologi på C-niveau
- Organisation på C-niveau
Herudover skal du have bestået grundforløbsprøven.

Når du har gennemført det studiekompetencegivende forløb, vil du være klar til enten at tage hovedforløbet eller søge ind på en videregående uddannelse.

Læs mere om adgangskravene her

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her (klik på faneblad "25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Som handelsassistent kan du arbejde i virksomheder med f.eks. bilsalg og leasing, international marketing eller med indkøb i virksomheder, der sælger til eksempelvis håndværkere. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig.

Videreuddannelse
Afslutter du din uddannelse med EUX-bevis, kan du søge job med din finansuddannelse eller søge optagelse på en videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller universitetsuddannelse.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 10.000 kr. og 14.000 kr. om måneden. Er du over 25 år, vil lønnen være cirka 18.000 kr.

Udgifter til udstyr og andet
Du skal selv medbringe en bærbar computer til undervisningen. Har du ikke det, kan du leje en på skolen. Herudover vil der være mindre udgifter til kopier og evt. enkelte bøger.
Vi arrangerer også studieture, som er frivillige. Skolen bidrager til udgifterne omkring dette, men der vil også være en egenbetaling.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk