Er du HHX student? Vil du i lære inden for kontor, handel eller detail?

Så er det nu du skal tilmelde dig grundforløbet for studenter på Selandias Handelsskole.

Grundforløb for HHX

For at komme i lære i en virksomhed, skal du først gennemføre et kort grundforløb på Handelsskolen. Forløbet er et grundforløb på 5 uger med mulighed for individuel afkortelse. Herefter kan du fortsætte på hovedforløbene.

Du vælger erhvervsretning
Når du starter på grundforløbet har du valgt en erhvervsretning. Du kan vælge mellem retningerne: Kontor, handel eller detail, og du bliver undervist i fag, som matcher den retning, du har valgt. 

Inden for erhvervsretningen "Kontor med specialer" har du for eksempel fag som: Skriftlig og mundtlig kommunikation – strategi og koncept, databehandling – kendskab til administrative systemer til brug for økonomi og HR, kvalitet og service – herunder kvalitetssikring og forretningsforståelse m.m. Læs mere om de merkantile erhvervsuddannelser

Grundforløbsprøve
Du skal aflægge grundforløbsprøve inden for det valgte fag. 

Fortryder du valget af erhvervsuddannelse efter en grundforløbsprøve, eller får du læreplads inden for et andet merkantilt erhverv, skal du til en ny grundforløbsprøve. Der knytter sig særlige uddannelsesspecifikke fag til hvert fag og grundforløbsprøve.

Fortsæt på et hovedforløb
Efter endt grundforløb kan du søge læreplads i en virksomhed inden for den branche, du har valgt. Praktikdelen i virksomheden varer 2 år. Du skal søge praktikplads inden for enten detail, handel, event eller kontor.

Om uddannelsen

Uddannelsesforløb

Grundforløb med følgende fag:
Uddannelsesspecifikke fag. Grundforløbet varer op til 5 uger.

Hovedforløb:
Du kan bagefter fortsætte på et hovedforløb, hvor du er i praktik i en virksomhed i 2 år. Du skal selv søge en praktikplads, men Selandias praktikcenter hjælper dig gerne med at søge.

Varighed

Du kan med et grundforløb fra HHX efterfølgende tage et hovedforløb, hvor du er i praktik i 2 år i en virksomhed.

EUX

Grundforløb med HHX kan ikke gennemføres med EUX.

Voksenuddannelse (EUV)

EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet eller, at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.
Det vil sige, at du tager en erhvervsuddannelse uden praktikplads, fordi din erfaring udgør praktikdelen af uddannelsen. Er du fyldt 25 år og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og skolekundskaber, der svarer til 9. klasse i relevante fag, er dette måske noget for dig!

Praktik

Vælger du hovedforløb, skal du 2 år i praktik i en virksomhed. Du skal selv søge en praktikplads, men Selandias praktikcenter hjælper dig gerne med at søge (se link nederst).

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikcenteret

Økonomi

Du får SU, mens du går i skole. I praktikperioden får du løn af din virksomhed. Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed og er i praktik, når du begynder på skoleopholdene på hovedforløbet, får du løn både når du er i skole, og når du er i praktik.

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse (HHX)

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på HHX skal du lave en ansøgning via www.optagelse.dk
Her skal du søge et almindeligt EUD grundforløb og i noterne notere, at du har bestået en gymnasial uddannelse HHX og derfor ønsker grundforløb for HHX.

optagelse.dk