Fagene og opbygning

Oversigt over opbygningen og fagene på HTX Teknisk Gymnasium

Opbygning

Grundforløb
De første 3 måneder på HTX Teknisk Gymnasium består af et grundforløb, hvor du kommer i klasse med elever, der har valgt samme studieretning som du selv har. 

Grundforløbet er det samme for alle elever. I grundforløbet bliver du præsenteret for en række obligatoriske fag og studiemetoder. 
Grundforløbet danner grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning, og kan tidligst finde sted i anden uge af oktober måned.

Studieretningsforløb
De sidste 2 3/4 år på HTX Teknisk Gymnasium består af et studieretningsforløb. Et studieretningsforløb består af en ”pakke” af obligatoriske fag og studieretningsfag. I studieretningsforløbet har du mulighed for at arbejde med emner, som du brænder for.  Du skal også vælge 1 -3 valgfag, som et supplement til din uddannelse.

Du kommer til at gå i klasse med elever, der har valgt samme studieretning som dig.

Uanset hvilken studieretning du vælger, opnår du de samme formelle kompetencer, og du vil i alle tilfælde få en eksamen, der giver dig adgang til en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Studieområde
Studieområdet er et tværfagligt fag, der skal give dig studiekompetencer, der i første omgang udvikler dig fra folkeskoleelev til gymnasieelev, og derefter fra gymnasieelev til studerende. Du lærer blandt andet om forskellige arbejdsformer og modeller samt informationsøgning og projektarbejde.

 

Fag
Du kan ud fra dine ønsker og interesser vælge din egen profil på din studentereksamen

Du skal senest 1. december det første år vælge, hvilke almene fag og valgfag du vil have. Følgende fag er obligatoriske for alle studieretninger:

 • Fag på A-niveau: Dansk - Teknikfag
 • Fag på B-niveau: Teknologi - Matematik - Fysik - Engelsk - Kemi
 • Fag på C-niveau: Samfundsfag - Teknologihistorie - Biologi - Kommunikation/it
 • Andet: Studieretningsprojekt - Studieområdet m.v.

Fagenes niveau
I alt skal der vælges 3 A-fag, hvor Dansk A og Teknik A er obligatoriske. I Teknik A kan du vælge mellem: Byggeri og Energi - Design og produktion - Proces, Levnedsmiddel og Sundhed.

Din studentereksamen skal sammensættes, så den opfylder kravene om mindst tre fag på A-niveau, tre på B-niveau og et på C-niveau.

 

Obligatoriske fag på HTX Teknisk Gymnasium
I løbet af din uddannelse har du følgende obligatoriske fag:

 • Dansk A
 • Teknikfag A *
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknologi B**
 • Matematik B
 • Biologi C
 • Kommunikation/IT C
 • Samfundsfag C
 • Teknologihistorie C

* Du skal i 3.g vælge ét af følgende teknikfag:

 • Byggeri og energi, hvor du kan arbejde med bygningskonstruktioner og arkitektur.
 • Design og produktion, hvor du kan arbejde med elektroniske og mekaniske produkter.
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed, hvor du kan arbejde med produkter og processer med baggrund i bioteknologi, kemi og levnedsmiddellære.

** I teknologi arbejder du med tekniske løsninger til samfundsmæssige problemstillinger.

Du kan læse mere om fagene på Undervisningsministeriets website.

 

Valgfag
Ud over studieretningsfag skal du vælge en række valgfag.

Du har mellem 1 og 3 valgfag afhængig af din studieretning. Valgfagene kan du som udgangspunkt vælge på tværs af studieretningerne, og du vil komme til at gå på hold med elever fra andre klasser på HTX Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet. Du har normalt valgfagene i 2. og 3.g.

Eksempler på valgfag:

 • Matematik A
 • Engelsk A
 • Kemi A
 • Samfundsfag B
 • Kulturforståelse C
 • Filosofi C
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Multimedier C
 • Musik C
 • Programmering C
 • Psykologi C
 • Statistik C
 • Statik og styrkelære C

Mulighed for flere A-niveaufag

I midten af 2. g skal du vælge, om du ønsker at fortsætte med kemi, matematik, fysik eller engelsk på A-niveau. I stedet for at vælge et ekstra fag på A-niveau, kan du vælge at have samfundsfag eller biologi på B-niveau. Du skal være opmærksom på, at arbejdsbyrden bliver større jo flere A-nivea-fag, du vælger.

Læreplaner til alle fag
Her finder du læreplaner til alle fag på HTX Teknisk gymnasium. Læreplaner