EUX business

08.08.2014

Med en EUX business står alle muligheder åbne. Du kan efter uddannelsen gå direkte ud på arbejdsmarkedet med dit uddannelsesbevis, eller du kan vælge at læse videre på en videregående uddannelse.

EUX business på kontor eller detail er en uddannelse for dig, der er målrettede, fagligt dygtig og energisk. Tager du EUX business har du efter endt uddannelse et uddannelsesbevis et EUX bevis. Med EUX business kan du søge ind på en videregående uddannelse. Der er uddannelsesgaranti på uddannelserne, så får du ikke en læreplads i en virksomhed, kan du blive færdiguddannet i skolepraktik.

Du kan også vælge at stige af EUX business efter 2 år og med den studie-kompetencegivende del af EUX søge ind på en videregående uddannelse f.eks. et erhvervsakademi eller CBS. Du kan altså videreuddanne dig på samme vilkår som personer med en gymnasial eksamen.

OPFYLD DINE DRØMME!!

Opfyld dine drømme. EUX business på Selandia - din genvej

Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse med minimum 02 i fagene dansk og matematik, kan du blive optaget på EUX business. 
Starter du direkte på Grundforløb 2, skal du være opmærksom på, at der er flere optagelseskrav. Disse optagelseskrav kan du læse mere om under de enkelte uddannelser på EUX business (se herunder)

INDHOLD PÅ UDDANNELSEN
Grundforløbet: Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, IT, erhvervsøkonomi, organisation og afsætning på C.

EUX studierettet år: På begge erhvervsretninger får du Dansk A, Engelsk B, IT B, du kan vælge enten virksomhedsøkonomi eller matematik på B, her ud over løfter du endnu 2 eller 3 fag fra grundforløbet til B og du tager 3 eller 2 nye fag på C.

C – niveau fag: Eks. erhvervsret, kulturforståelse, innovation og iværksætteri, 2. fremmedsprog eller markeds -kommunikation.

ER EUX NOGET FOR DIG?
Er EUX noget for dig kan du få flere oplysninger hos vejlederne på Handelsskolen. Næste optag er sommer 2017.

UDDANNELSER
På Selandia kan du starte på disse business uddannelser med EUX:

Fagretning: EUX, kontor, handel og forretningsservice:

LÆS MERE
Læs mere om EUX business - adgangskrav, opbygning og indhold her
Faktaark  - mere om EUX business. Klik her