Ernæringsassistent

Uddannelsen er til dig, der gerne vil lave sund og ernæringsrigtig mad i storkøkkener. Som ernæringsassistent skal du planlægge og tilberede mad til mennesker, der for eksempel følger diæter, eller har allergi over for bestemte fødevarer.

Bliv ernæringsassistent på Kokke- & Tjenerskolen på Selandia i Slagelse

På uddannelsen lærer du om råvarer, og hvordan man tilbereder og anretter kolde og varme retter. Du får også viden om alle de redskaber, der findes i et storkøkken. Nogle redskaber bruges til at forarbejde maden, og andre til at forlænge madens holdbarhed.

Som ernæringsassistent skal du også have viden om indkøb og økonomi, ligesom du skal sørge for opvask og rengøring af køkken og køkkenredskaber. Du kan både afslutte uddannelsen som ernæringshjælper eller ernæringsassistent.

Et godt valg for mig

Der er et fedt miljø på Kokke- og Tjenerskolen. Man er aktiv og man får lov til at være kreativ og eksperimentere med nye retter.

Mynte Andersen, elev på Kokke- og Tjenerskolen

BÅDE I KØKKENET OG I KLASSELOKALET 
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen har du nogle dages undervisning i skolekøkkenet og andre dage i klasselokalet.

FAG
På skolen skal du blandt andet have undervisning i ernæring, kostlære og hygiejne. Herudover skal du have mere traditionelle fag som engelsk og samfundsfag.

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Kokke- & Tjenerskolen

Prøv introduktionskursus på Kokke- & Tjenerskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelse består af Grundforløb 1 og 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 1
På Grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Efter Grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer i alt 20 uger. Her har du fag, som retter sig direkte mod din uddannelse. På skolen har du både teoretiske fag og praktiske opgaver – så du lærer teorien ved at bruge den i praksis.
Du afslutter grundforløbet med en prøve, og du får et grundforløbsbevis.

På Selandia kan du tage Grundforløb 1 og 2, mens resten af uddannelsen foregår på en anden skole.

Varighed

Uddannelsen varer ca. 1.5 år. Det afhænger lidt af, hvornår du starter, og hvordan din praktik skrues sammen.

EUX

Denne uddannelse kan tages med EUX.
Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en almindelig erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen dig adgang til at læse videre bagefter eller senere, hvis du har lyst til det. Du vil så samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. EUX er for dig, der er meget målrettet, fagligt dygtig og en energisk elev. På Selandia kan du tage Grundforløb 1 og 2 som Ernæringsassistent med EUX, mens hovedforløbet foregår på en anden skole.

Her kan du læse mere om, hvad EUX er, og hvad det kræver.

Studiemiljø

Vi synes, du skulle prøve at opleve det selv.
Vi vil gerne, at du har det så godt som overhovedet muligt. Derfor har vi gratis cafè med udvalg af varme drikke, hyggelige omgivelser med pc adgang, elevrestaurant og blot for at nævne nogle aktiviteter: Bordfodbold, petanque og meget mere. Og vi er meget åbne for en dialog, hvis lige netop du har et godt forslag.

Praktik

Uddannelsen som ernæringsassistent er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde fra 3-6 måneder. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcentret i linket nederst.

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, kan du måske komme i skolepraktik hos Kokke- & Tjenerskolen i Valby. Læs mere om deres skolepraktik tilbud nederst i fanen. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i skolepraktik til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.
På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet. Læs mere om praktik i udlandet herunder.

Skolepraktik hos Kokke- & Tjenerskolen i Valby

Praktik i udlandet

Kontakt Praktikcentret

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen via linket herunder.

Adgang til hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du have bestået følgende fag, som du gennemgår i løbet af grundforløb 2:
- Dansk på E-niveau
- Naturfag på E-niveau

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Videreuddannelse
Du kan blandt andet videreuddanne dig til økonoma, procesteknologi eller tage en professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Økonomi og udstyr

Løn
De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale og får ikke løn. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Løn efter gældende overenskomst. Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Udgifter til udstyr og andet
Når du starter på grundforløbet, skal du betale 700 kr for knive og bog og desuden skal du selv betale for korrekt kokkeuniform.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.


Optagelse.dk