Detailhandels- uddannelse med eller uden specialer

Drømmer du om at betjene og vejlede kunder i forskellige salgssituationer? Så er detailhandelsuddannelsen med specialer noget for dig. Du lærer om kundebetjening, om at købe varer ind, præsentere varerne i en butik, styre et lager, føre regnskab og meget mere.

Detailhandelsuddannelse med specialer på Handelsskolen på Selandia

Der er mange opgaver i en butik. Ud over at betjene kunder lærer du også, hvordan du indkøber varer, styrer lageret, præsenterer varerne og indretter butikken. Du lærer at betjene en kasseterminal, ligesom du lærer om butikkens økonomi. Som salgsassistent arbejder du med varer som mode, boligtilbehør, sportsudstyr, radio og TV, mobiltelefoner, kosmetik og meget mere.

Du lærer hele tiden noget nyt

Der er mange spændende fag, nye fag, opgaver og projekter på forskellige niveauer, og der er teamarbejde og praktikforløb. Så man føler hele tiden, at man lærer noget nyt men også, at man lærer på forskellige måder.

Camilla Hansen

PRAKTIK OG SKOLE
Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold. På skolen undervises du i fag som personlig salg og service, salgsplanlægning, indkøb og logistik, E-handel, reklame- og markedsføring, erhvervsøkonomi, IT, dansk og engelsk samt innovation og iværksætteri. Du har også fag, der retter sig mod den branche, du vælger.

Du kan afslutte din uddannelse med et af følgende specialer:

  • Detail med specialer
  • Blomsterdekoratør
  • Dekoratør

Læs om disse specialer i boksen nederst under punktet: ”Specialer”.

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Handelsskolen

Prøv introduktionskursus på Handelsskolen

Uddannelsesforløb

Hvis du vælger denne uddannelse får du en grundlæggende viden om drift af en detailforretning. Du lærer blandt andet at betjene kunder, præsentere varer, markedsføre, lave regnskab og anvende IT-systemer. En salgsassistent kan arbejde som ansat i butikker, supermarkeder og stormagasiner eller åbne egen butik.

Grundforløb 1 og 2
Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig. Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløbet vil give dig de mest grundlæggende færdigheder, som du skal kunne for at være salgsassistent. I grundforløbet vil dit arbejde hele tiden veksle mellem teoretisk og praktisk viden. Du vil arbejde praksisnært, men du vil stadig få mulighed for at fordybe dig og nørde lidt med de forskellige aspekter af uddannelsen.

Hovedforløb
I Hovedforløbet kan du fordybe dig mere på netop det område, der interesserer dig. Når du er på hovedforløbet vil du veksle mellem at være på din elevplads og gå i skole. Du kan blive salgsassistent med eller uden en speciel profil. Her på Selandia har vi specialiseret os i to områder, tøj og dagligvarebutikker, men du kan også vælge en uddannelse, som ikke har en speciel profil.
- Når du arbejder med tekstil (tøj) vil du lære noget om butiksudsmykning, mode og stil og personligt salg. Herudover vil du selvfølgelig lære en hel masse om materialerne.
- Når du arbejder med dagligvarer, vil du lære noget om supermarkedskæders DNA, altså virksomhedens identitet og image, du vil lære om udsmykning af større butikker og du vil få et stort varekendskab. Herudover lærer Selandia dig også om butiksdrift og at arbejde med mennesker.
- Vælger du en uddannelse uden en speciel profil, vil du også være godt rustet til arbejdsmarkedet. En uddannelse uden en speciel profil giver dig mulighed for at få en bred viden om detailverdenen.

Varighed

Kommer du direkte fra 9/10 klasse, skal du gå på grundforløbet i et år. Herefter starter du på hovedforløbet. Hovedforløbets længde varierer fra uddannelse til uddannelse, men vil som udgangspunkt vare ca. 2 år.

Specialer

Du kan afslutte din detailhandelsuddannelse med et af følgende specialer:
- Detail med specialer
- Blomsterdekoratør
- Dekoratør

Vi udbyder desværre ikke Blomsterdekoratør- og Dekoratøruddannelserne her, men du kan stadig tage grundforløbet her.
Detail med specialer
Du lærer at vejlede kunder og præsentere varer i forskellige slags butikker. Du lærer også at købe varer ind og styre et lager og får viden om butikkens økonomi. Som salgsassistent med profil bliver du uddannet indenfor en bestemt branche. Du får et indgående kendskab til de varer, der hører til branchen. Der findes mange forskellige brancheprofiler, for eksempel kolonial, tekstil, elektronik, sko, sport og fritid.

Vi udbyder følgende uddannelser på hovedforløbet:
- Salgsassistent
- Brancheprofil tekstil
- Brancheprofil tekstil herretøj
- Brancheprofil tekstil dametøj
- Kapitalkædedriftsprofil

EUX

Denne uddannelse kan tages både med og uden EUX. Ønsker du at vide mere om uddannelsen med EUX kan du trykke på linket herunder

Detailhandelsuddannelsen med EUX

Hvad er EUX, og hvad kræver det?

Praktik

Uddannelsen som salgsassistent med eller uden profil er en vekseluddannelse. Grundforløbet vil være på skolen, og hovedforløbet veksler mellem dit daglige arbejde i en virksomhed og ophold på skole (6 til 8 uger på 2 år).
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en elevplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at få en elevplads (se link nederst).

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en elevplads, tilbydes du skolepraktik. Selandia samarbejder med ZBC i Næstved omkring skolepraktik. Praktikcentret hos ZBC giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en elevplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik. På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.

Praktik i udlandet

Praktikcenteret

Adgangskrav

Læs mere om adgangskravene til uddannelsen i linket nederst.

Adgang til hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du have bestået følgende fag, som du gennemgår i løbet af grundforløb 2:
- Dansk niveau D
- Engelsk niveau D
- IT niveau C
- Afsætning niveau C
- Erhvervsøkonomi niveau C
Herudover skal grundforløbsprøven bestås.

Læs mere om adgangskrav her

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Er du til en karriere hvor du, inden du er 30, bliver leder af din egen afdeling med eget personale og egen økonomi? Ønsker du at åbne din egen butik? Eller vil du bare have et spændende job?
Så er denne uddannelse noget for dig! Når du er færdig med din uddannelse, vil du være kvalificeret til mange forskellige jobs med mange forskellige muligheder. Du vil være attraktiv for erhvervslivet, fordi du om nogen vil have fingeren på pulsen og vide, hvad der kan sælges.

Videreuddannelse
Du har mulighed for at starte på en kortere videregående uddannelse inden for dit fagområde, for eksempel designteknolog og handels-, markeds- eller serviceøkonom. Kontakt studievejlederen for yderligere information.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 10.000 kr. og 14.000 kr. om måneden. Er du over 25 år, vil lønnen være cirka 18.000 kr.

Udgifter til udstyr og andet
Du skal selv medbringe en bærbar computer til undervisningen. Har du ikke det, kan du leje en på skolen. Herudover vil der være mindre udgifter til kopier og evt. enkelte bøger.
Vi arrangerer også studieture, som er frivillige. Skolen bidrager til udgifterne omkring dette, men der vil også være en egenbetaling.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk