Detailhandels- uddannelse med EUX

Drømmer du om at betjene og vejlede kunder i forskellige salgssituationer? Er du ambitiøs omkring din karriere, vil du udfordres lidt ekstra og have kompetencer, der også giver dig adgang til videregående uddannelser? Så er detailhandelsuddannelsen med EUX noget for dig.

Detailhandelsuddannelse, EUX, Handelsskole

Du lærer om ledelse, organisation, markedsføring, føre regnskab og meget mere. 
Der er mange opgaver i en butik. Ud over at betjene kunder lærer du også, hvordan du indkøber varer, styrer lageret, præsenterer varerne og indretter butikken. Som salgsassistent arbejder du med varer som mode, boligtilbehør, sportsudstyr, radio og TV, mobiltelefoner, kosmetik og meget mere.

Ud over den meget jobrettet uddannelse vil du også opnå et bevis svarende til en gymnasiel uddannelse, hvilket kan gøre det muligt for dig at læse videre på mellemlange uddannelser som serviceøkonom eller en universitetsuddannelse mm., lige som på andre gymnasielle uddannelser. 

PRAKTIK OG SKOLE
Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold. På skolen undervises du i fag som personlig salg og service, salgsplanlægning, indkøb og logistik, E-handel, reklame- og markedsføring, erhvervsøkonomi, IT, dansk og engelsk samt innovation og iværksætteri. Du har også fag, der retter sig mod den branche, du vælger.

EUX er særligt for den målrettede, fagligt dygtige og energiske elev.

Du kan afslutte din uddannelse med et af følgende specialer:

·         Detail med specialer

·         Blomsterdekoratør

·         Dekoratør

Læs om disse specialer i boksen nederst under punktet: ”Specialer”.

Du afslutter uddannelsen med en fagprøve og modtager et fagprøvebevis, samtidig med at du også får et EUX-bevis.

Du kan også tage denne uddannelse uden EUX: Læs mere om detailhandelsuddannelse med eller uden specialer

 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse

Prøv brobygning på Handelsskolen

Prøv introduktionskursus på Handelsskolen

Uddannelsesforløb

Hvis du vælger denne uddannelse får du en grundlæggende viden om drift af en detailforretning og der er yderligere fokus på ledelse. Du lærer blandt andet at betjene kunder, præsentere varer, markedsføre, lave regnskab og anvende IT-systemer. En salgsassistent kan arbejde som ansat i butikker, supermarkeder og stormagasiner eller åbne egen butik.

Grundforløb 1 og 2, samt det studierettet år.
Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig. Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Grundforløbet vil give dig de mest grundlæggende færdigheder, som du skal kunne for at være salgsassistent. I grundforløbet vil dit arbejde hele tiden veksle mellem teoretisk og praktisk viden. Du vil arbejde praksisnært, men du vil stadig få mulighed for at fordybe dig og nørde lidt med de forskellige aspekter af uddannelsen.

På det studierettede år vil du yderligere lære fag på gymnasielle niveauer. Her vil du både lære ud fra en praksisnær tilgang, men teoretisk viden vil fylde mere.

Hovedforløb
I Hovedforløbet kan du fordybe dig mere på netop det område, der interesserer dig. Når du er på hovedforløbet vil du veksle mellem at være på din elevplads og gå i skole. Du kan blive salgsassistent med eller uden en speciel profil. Her på Selandia har vi specialiseret os i to områder, tøj og dagligvarebutikker, men du kan også vælge en uddannelse, som ikke har en speciel profil.
- Når du arbejder med tekstil (tøj) vil du lære noget om butiksudsmykning, mode og stil og personligt salg. Herudover vil du selvfølgelig lære en hel masse om materialerne.
- Når du arbejder med dagligvarer, vil du lære noget om supermarkedskæders DNA, altså virksomhedens identitet og image, du vil lære om udsmykning af større butikker og du vil få et stort varekendskab. Herudover lærer Selandia dig også om butiksdrift og at arbejde med mennesker.
- Vælger du en uddannelse uden en speciel profil, vil du også være godt rustet til arbejdsmarkedet. En uddannelse uden en speciel profil giver dig mulighed for at få en bred viden om detailverdenen.

Varighed

Kommer du direkte fra 9/10 klasse, skal du gå på grundforløbet i to år. Herefter starter du på hovedforløbet. Hovedforløbets længde varierer fra uddannelse til uddannelse, men vil som udgangspunkt vare ca. 2 år.

Specialer

Du kan afslutte din detailhandelsuddannelse med et af følgende specialer:
- Detail med specialer
- Blomsterdekoratør
- Dekoratør

Detail med specialer
Du lærer at vejlede kunder og præsentere varer i forskellige slags butikker. Du lærer også at købe varer ind og styre et lager og får viden om butikkens økonomi. Som salgsassistent med profil bliver du uddannet indenfor en bestemt branche. Du får et indgående kendskab til de varer, der hører til branchen. Der findes mange forskellige brancheprofiler, for eksempel kolonial, tekstil, elektronik, sko, sport og fritid.

Vi udbyder følgende uddannelser på hovedforløbet:
- Salgsassistent
- Brancheprofil tekstil
- Brancheprofil tekstil herretøj
- Brancheprofil tekstil dametøj
- Kapitalkædedriftsprofil

Vi udbyder desværre ikke Blomsterdekoratør- og Dekoratøruddannelsen her.

EUX

Med EUX Business får du et fagbrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen dig adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Du kan også vælge at stige af EUX Business efter 2 år, og søge ind på en videregående uddannelse.

Praktik

Uddannelsen som salgsassistent med eller uden profil er en vekseluddannelse. Grundforløbet vil være på skolen, og hovedforløbet veksler mellem dit daglige arbejde i en virksomhed og ophold på skole (6 til 8 uger på 2 år).
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en elevplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at få en elevplads (se link nederst).

Skolepraktik
Det er desværre ikke muligt at komme i skolepraktik, hvis du vælger en detailhandelsuddannelse med EUX

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Læs mere om adgangskravene til uddannelsen i linket nederst.

For at få adgang til uddannelsen skal du have bestået dansk og matematik i folkeskolen.

For at få adgang til det studierettede år, skal du have gennemført følgende fag:
- Samfundsfag på C-niveau
- Dansk på C-niveau
- Engelsk på C-niveau
- Matematik på C-niveau
- Erhvervsøkonomi på C-niveau
- Afsætning på C-niveau
- Informationsteknologi på C-niveau
- Organisation på C-niveau
Herudover skal du have bestået grundforløbsprøven.

Når du har gennemført det studiekompetencegivende forløb, vil du være klar til enten at tage hovedforløbet eller søge ind på en videregående uddannelse.

Læs mere om adgangskravene her

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her (klik på faneblad"25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Er du til en karriere hvor du, inden du er 30, bliver leder af din egen afdeling med eget personale og egen økonomi? Ønsker du at åbne din egen butik? Eller vil du bare have et spændende job?
Så er denne uddannelse noget for dig! Når du er færdig med din uddannelse, vil du være kvalificeret til mange forskellige jobs med mange forskellige muligheder. Du vil være attraktiv for erhvervslivet, fordi du om nogen vil have fingeren på pulsen og vide, hvad der kan sælges.

Videreuddannelse
En erhvervsuddannelse med EUX giver adgang til videregående uddannelser – på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Ønsker du ikke at læse videre har du samtidig dit svendebrev/fagbrev, så du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet og arbejde inden for dit fag. Nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 10.000 kr. og 14.000 kr. om måneden. Er du over 25 år, vil lønnen være cirka 18.000 kr.

Udgifter til udstyr og andet
Du skal selv medbringe en bærbar computer til undervisningen. Har du ikke det, kan du leje en på skolen. Herudover vil der være mindre udgifter til kopier og evt. enkelte bøger.
Vi arrangerer også studieture, som er frivillige. Skolen bidrager til udgifterne omkring dette, men der vil også være en egenbetaling.

Optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk