Data og Kommunikation (grundforløb)

Uddannelsen Data og Kommunikation er for dig, der vil lære om IT-systemer inden for kontorområdet. Det kan for eksempel være telefoner, computere og kopimaskiner. Du lærer at finde fejl og at reparere og installere it-udstyr.

Tag uddannelsen Data og kommunikation på Selandia i Slagelse

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om den teknik, der ligger bag IT-systemer. Du lærer blandt andet, hvordan et telefonsystem er opbygget. Teknologien udvikler sig hele tiden. Det er derfor vigtigt at følge med fagligt, så du på kvalificeret vis kan rådgive om produkter og vælge tidssvarende løsninger på opgaver.

Et godt valg for mig

Det fedeste ved min uddannelse er, at meget af det er selvstudie. Jeg kører det i mit eget tempo og har ikke følt mig stresset på noget tidspunkt. Jeg anbefaler uddannelsen til dem, der kan lide at arbejde selvstændigt, interesserer sig for it-systemer og elsker at finde løsninger.

Mustafa Kiraz, elev på Data- og kommunikation

Både i virksomheder og i klasselokalet 
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik, hvor du lærer at arbejde sammen med andre om at løse problemer, der kræver teknisk indsigt og samarbejdsevner. Når du er færdiguddannet, kan du få arbejde i offentlige eller private virksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig.

Fag 
Du har fag som computerteknologi, informationsteknologi, operativsystemer, netværk og fejlfinding, programmering og flere andre. Du skal også have fag som engelsk, iværksætteri og innovation, produktudvikling, produktion og service.  Dansk og matematik indgår også i uddannelsen. Du kan afslutte uddannelsen med et speciale, der passer til dine interesser og din praktikplads.

 Uddannelsen kan også tages med EUX: Data og kommunikation med EUX

 På Selandia kan du tage Grundforløb 1 og 2, mens resten af uddannelsen foregår på anden skole. 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på El- & Dataskolen

Prøv introduktionskursus på El- & Dataskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om den teknik, der ligger bag IT-systemer. Det kan fx være telefoner, computere og kopimaskiner.
Du lærer at finde fejl samt at reparere og installere it-udstyr.

Du kan afslutte uddannelsen med følgende specialer:
- IT-supporter
- Teleinstallationstekniker
- Telesystemtekniker
- Datatekniker, infrastruktur
- Datatekniker, programmering
(Læs mere om specialerne under punktet "specialer" længere nede på siden)

Grundforløb 1
På grundforløb 1 har du valgt hovedområde og fagretning. Efter grundforløb 1 vælger du, hvilken konkret uddannelse du vil tage. Du har altså et halvt år til at beslutte dig.
I grundforløb 1 får du både grundlæggende kompetencer og mere specifik viden inden for din fagretning. Undervisningen er praktisk orienteret, hvor du bruger din nye viden til at løse praktiske opgaver. Du lærer også om de enkelte uddannelser, så du er rustet til at vælge efter grundforløb 1.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

På skolen undervises du fx i:
• Computerteknologi
• Informationsteknologi
• Operativsystemer
• Netværk og fejlfinding
• Programmering
Du skal også have fag som engelsk, dansk, matematik og fysik. Iværksætteri og innovation, produktudvikling, produktion og service indgår desuden i uddannelsen.

Grundforløb 2
På Grundforløb 2 har du fag, som i 20 uger retter sig direkte mod din uddannelse. Du afslutter grundforløbet med en prøve, og du får et grundforløbsbevis.

Hovedforløb
OBS: Selandia udbyder ikke hovedforløb inden for Data og kommunikation. Hovedforløbet udbydes blandt andet i Ringsted og Odense.

Varighed

It-supporter: 2 år og 6 måneder (trin 1)
Teleinstallationstekniker: 3 år (trin 1)
Telesystemtekniker: 4 år (trin 2)
Datatekniker, infrastruktur: 5 år (trin 2)
Datatekniker, programmering: 5 år

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen på forskellige trin med forskellige specialer:

Teleinstallationstekniker (trin 1)
Her uddanner du dig til at installere og vedligeholde teleapparater.

It-supporter (trin 1)
Du lærer at opsætte, opdatere og vedligeholde pc'ere og netværk.

Telesystemtekniker
Her lærer du at installere og opsætte udstyr til telekommunikation, og du opbygger også trådløse netværk.

"Datatekniker med speciale i infrastruktur (trin 2)" og "Datatekniker med speciale i programmering (trin 2)" er de længste uddannelser. Her får du et mere overordnet ansvar for virksomhedens netværk, programudvikling og edb-styrede anlæg. Generelt kræver uddannelsen teknisk indsigt og samarbejdsevner. Du skal også være faglig stærk til matematik og engelsk.

EUX

Denne uddannelse kan tages med EUX
Med en erhvervsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. EUX er særligt for den målrettede, fagligt dygtige og energiske elev.

Data og kommunikation med EUX

Hvad er EUX, og hvad kræver det?

Studiemiljø

Studiemiljøet er altafgørende for din trivsel, engagement og læring, og på elektrikeruddannelsen har vi et godt studiemiljø:
• Det fysiske studiemiljø. Vi har god plads til alle i værkstederne/ lokalerne, og vi har faciliteter, der understøtter undervisningen.
• Det psykiske studiemiljø. Det er vigtigt for os, at du trives i og uden for undervisningen, og der er et godt socialt miljø omkring undervisningen
• De æstetiske rammer (omgivelserne er inspirerende).

Her er plads til alle, og her er rart at være. Både for dig, som er ambitiøs og vil gå talentvejen og dig, som er nysgerrig og gerne vil lære. Vi laver også projekter sammen med andre uddannelser på Selandia.

Vores undervisere står klar til at tage godt imod dig og sørger for, at du bliver mødt med høj faglig kompetence. De har nemlig både en teoretisk og praktisk baggrund, der giver dig den bedste læring og de bedste forudsætninger for at få det optimale ud af undervisningen.

Praktik

Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelige uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret her: sceu.dk/praktikcentret

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik i praktikcentret på Selandia. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.
På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Adgangskrav

Adgangskrav til uddannelsen:
Klik på linket nederst i denne boks og se adgangskrav til at blive optaget på uddannelsen.

Adgang til uddannelsens hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du have bestået følgende fag, som du gennemgår i løbet af grundforløb 2:
• Dansk E-niveau
• Engelsk D-niveau
• Matematik D-niveau

Du skal have interesse for teknikken bag databehandling, omhyggelighed, stor koncentrationsevne og stor tålmodighed. Af skolekundskaber vægter matematik og engelsk meget højt.

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.


Læs mere her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Jobbet

Som færdiguddannet kan du få job i offentlige eller private virksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig.
Arbejdsopgaverne kan være:
• Undersøge, hvorfor der er fejl på hardware og rette fejlen. Ved hjælp af måleinstrumenter undersøger du de elektroniske dele og finder frem til, om noget skal repareres eller udskiftes.
• Der kan også være fejl i programmerne. Din opgave er at tjekke programmerne og måske rette fejlen. Derefter starter du programmet igen og tjekker, at det fungerer. For at løse fejlene skal du ofte sætter dig ind i instruktionsbøger og manualer, som ofte er på engelsk.
• Datateknikere er også med til at lave nye programmer, som en virksomhed skal bruge. Fx kan en virksomhed have brug for en database til at registrere alle dets kunder. Når du har udviklet programmet, tjekker du at det virker og laver en vejledning om opbygningen, og hvordan databasen virker..


Videreuddannelse
Har du afsluttet med trin 1, kan du senere vende tilbage til uddannelsen og tage et af specialerne.
Når du er færdiguddannet, kan du bl.a. vælge at videreuddanne dig til it-teknolog, datamatiker, automationsteknolog og multimediedesigner, eller til professionsbachelor i eksport- og teknologi.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Du skal medbringe en bærbar PC, som du bruger i undervisningen.
Derudover er der ingen udgifter til udstyr eller andet.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk