Matematik og fysik - Autismelinjen

Er du særligt interesseret i naturvidenskab og matematik? Vi tilbyder en studieretning, der er særligt tilrettelagt for autister. Der er få ledige pladser tilbage til skolestart den 8. august 2017, så skynd dig at søge nu.

Du kan læse Matematik A og Fysik A på Autismelinjen

Vil du vide mere? Kontakt:

Studievejleder Charlotte Ølgaard Hansen på 2844 0046.
Koordinator Nicklas Frederiksen på 4133 0118.

På denne studieretning bliver du præsenteret for naturfaglige fænomener og begreber som bevægelse, varme, bølger og energi. Du vil arbejde med avancerede matematiske modeller og eksperimenter.
Undervisningen er tilrettelagt på den måde, du lærer bedst.

Student fra autismelinjen
En studentereksamen fra Autismelinjen er tilrettelagt på en anderledes måde, men den er på samme faglige niveau som en ordinær studentereksamen. Eksamen er således adgangsgivende til videreuddannelser, som alle andre gymnasiale eksamener. Når du er færdig på Selandia, bliver du tilbudt hjælp til at søge videregående uddannelse, SU med videre.  Vi har allerede særlige aftaler med eks. DTU, hvor der er særligt tilrettelagt uddannelse for autister.

En almindelig skoledag
Selandias klasse for autister har plads til 12 elever. Skoledagen begynder klokken 8.15 og slutter 15.10, og skoledagene ligner hinanden. Klassen har sit eget klasseværelse, hvor det meste af undervisningen foregår. Derudover er der undervisning i laboratorier og andre særligt udstyrede faglokaler.

Din private arbejdsplads
Klasseværelset er særligt indrettet med et bord i midten af lokalet med plads til alle. Dette er til klasseundervisningen. Dernæst vil klasselokalet rumme en individuel arbejdsplads til hver enkelt elev. Her vil være opslagstavle, reol til bøger samt ringbind i forskellige farver til noter og udleverede materialer. Din ressourceperson hjælper med at få struktur på noterne.

Du kan altid trække dig tilbage
I forlængelse af klasselokalerne vil der være et hyggerum udelukkende for eleverne på Autismelinjen. Her er der mulighed for at trække sig tilbage, få ro og slappe af i bløde møbler.  

Du får et netværk
Når du starter på Selandia bygger vi et netværk op, der kan støtte dig, hvis der skulle opstå udfordringer eller hvis der er behov for særlige socialpædagogiske, administrative eller praktiske tiltag. Selandia tager initiativ til en tæt kontakt til forældre eller pårørende for på den måde at sikre den enkelte elev de bedste forudsætninger for at gennemføre gymnasieforløbet.

De pædagogiske rammer
Undervisningen tager udgangspunkt i struktureret pædagogik, hvor fokuspunkterne er forudsigelighed, overskuelighed, gentagelse, synliggørelse og tydeliggørelse.

Teamet omkring eleverne på Autismelinjen, dvs. lærere, studievejledere og leder, holder regelmæssige møder i 1.g. Her gennemgår vi din studieaktivitet og drøfter din trivsel, så vi kan reagere hurtigt og hjælpe dig videre, hvis det er nødvendigt. Alle i teamet omkring eleven har løbende efteruddannelse og kurser inden for relevante problemstillinger eller metoder.

Du får en ressourceperson
Som elev på Autismelinjen får du en fast ressourceperson, som følger dig gennem hele din gymnasieuddannelse. Du kan få hjælp, hvis du har spørgsmål. Møderne med din ressourceperson vil være hyppigst i begyndelsen af gymnasieforløbet.

Studiemiljø og det sociale liv
Vi afholder lektieværksted, hvor der er mulighed for lektiehjælp.

Hvis du har lyst, kan du deltage i forskellige aktiviteter efter skoletid. Det kunne være  musik, gameraften, sport, fester mv.

Om uddannelsen

Studieretningsfag

Fysik A – Matematik A

Obligatoriske fag

Dansk A – Teknik A – Teknologi B – Kemi B – Engelsk B – Biologi C – Samfundsfag C – Idéhistorie B – Kommunikation/IT C

Valgfag

I 2.g og 3.g skal du vælge valgfag, hvor du kan vælge mellem - Kemi A – Engelsk A – Samfundsfag B – Biologi B – Idræt B – Astronomi C, - Idræt C – Musik C – Psykologi C eller Kulturforståelse C

Ansøgning og optagelse - generelt

Hvis du gerne vil gå på Autismelinjen, skal du søge om at blive optaget via www.optagelse.dk.

Tilmeld dig her

Ansøgning - Efter 9. eller 10. klasse

Hvis du søger ind på denne linje efter 9. eller 10. klasse skal du søge om optagelse via www.optagelse.dk. Her skal du sørge for følgende:
1. vælge denne linje / uddannelse som din første prioritet
2. krydse af at du er uddannelsesparat.
3. i kommentarfeltet skal du skrive, at UU har anbefalet dig en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
4. vedhæfte den anbefaling fra din UU-vejleder, hvori UU erklærer dig uddannelsesparat og anbefaler dig et særligt tilrettelagt forløb.

Vær opmærksom på, at det er et krav for optagelse at du har gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylder almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog.

Optagelse efter 9. eller 10. klasse

Ansøgning - Allerede på en ungdomsuddannelse

Hvis du allerede er optaget på en ungdomsuddannelse men ønsker at starte på HTX Autismelinje, skal du kontakte Autismelinjens studievejleder Charlotte Ø. Hansen på 2844 0046 eller coha@sceu.dk eller koordinator Nicklas Frederiksen på 4133 0118 eller nlfr@sceu.dk.